Тази игра получи зелена светлина от общността.

Общността показа интереса си към играта. Valve са се свързали с този разработчик, за да се придвижи излизането ѝ в Steam.

Soul Saga
Email contact
Hi! I wanted to tell you I sent you an email a few hours ago.
It's about the game. I will be glad if you can read it.

Regards!