Western Waistcoat
shiba_ 20 май 2013 в 10:24 сутринта
Reminds me of bioshock
Pretty much
Показване на 1-6 от 6 коментара
< >
Cufflux #TF:GO 20 май 2013 в 4:52 следобед 
maybe the hat
Captain Kupo 20 май 2013 в 9:00 следобед 
it somewhat resembles the attire of the time, as well as looking kind of like bookers outfit
^4|ÅΩ|^2KILLER™ 21 май 2013 в 4:12 сутринта 
looks good
Robert Q. Papandrea 21 май 2013 в 11:48 сутринта 
Wouldve made a nice Infinite pre-order.
[Cafe] Ganondorf 22 май 2013 в 9:13 сутринта 
Indeed!
A̶͂̈ͮ̓͛̒z͈͍̱̈́u̗͕̼̺͎̩̦ͤ̚͞r͆ͦ́̄͌̊̈́ 22 май 2013 в 10:41 следобед 
I agree
Показване на 1-6 от 6 коментара
< >
На страница: 15 30 50