Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Eleusis
Demo question
This post contains spoilers for the demo, but not the game itself (I think). I'm considering whether to buy the game now or wait for it to be Greenlighted.

Anyway, I've installed the demo, and played it through until I'm in the cellar, have the key, and someone turns up. Whatever I do, if I approach the door of the cellar I'm given a cut-scene of going through the door and being knocked out.

The thing is, I'm not sure if this is the end of the demo, or whether I'm supposed to figure out what to do to get past this point. The way it dissolves to a splash screen and then gives the URL suggests to me that it's the end of the demo, but I thought I'd check here.