Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Hammerwatch
Archamedes 12 Αυγ, 2013 στις 5:49μμ
Saving and Loading Multiplayer games.
Q: How do you save a multiplayer game?
A: In game, walk over the Save tile and a saved game file is automatically generated. This file can be loaded from the main menu screen. NOTE! Your game is not automatically saved when you quit the game!

Q: How do you load a multiplayer game?
A: From the main menu screen, select LOAD and chose the saved game file that you wish to load. The game will immediately load. You will see your multiplayer teammate's names and health also displayed. At this point the other players can go to MULTI > JOIN and enter your IP address to connect to the multiplayer game you have loaded. Huzzah! Your multiplayer progress has been saved.
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Valskalle 19 Αυγ, 2013 στις 11:25μμ 
Thank you for this.
Credo 23 Αυγ, 2013 στις 9:02πμ 
Thank you.
FaeDine 26 Αυγ, 2013 στις 10:22πμ 
It's worth mentioning that the players have to join in the order they did initially.

Player 1 has to host, Player 2 has to join first, Player 3 joins next, and then Player 4.
Archamedes 26 Αυγ, 2013 στις 4:11μμ 
Yes, this is an excellent point. However, until that changes, it can actually be a cool "Feature". If you realize that life as a paladin is boring as heck, you can log in as the Ranger for a while.* If it does happen accidentally though, the players can disconnect from the host and reconnect in the right order. You are playing with skype/ventrillo/mumble anyway right?

*Note: Could cause friendship drama.
Hassohappa 3 Σεπ, 2013 στις 6:53μμ 
How do you make a multiplayer game that you have loading from the load screen private? It never goes to the hosting screen where you can select options and have people join before the game starts.
Nitro_R: Revolver Pumpcelot 16 Φεβ, 2014 στις 8:28μμ 
I also have the same problem that I cannot make Loaded games private
< >
Εμφάνιση 1-6 από 6 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50