Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Hammerwatch
How to run the game on Mac?
I have installed mono runtime for OSX, and I have installed both versions of the game. What do I do from here? I read somewhere that you type "cd " then drag in the "hammerwatch.exe", 'but it give me a "no such file or directory" message. What do I need to do?
< >
Εμφάνιση 1-9 από 9 σχόλια
Just download the 1.0.2 version run hammerwatch.exe on the internet file that will pop up, right extraxt all then if you want a icon for w/e copy the next hammerwatch.exe and then place it whererever then just click the exe and it will run, enjoy.
.exe don´t work for mac
after extacting everything, clicking the .exe will only open a window in textedit.
You have to run the .exe file through mono.

There are two things you have to download for this, and one of them I'm not sure is necessary, but probably is. I'll go though how I did it.

This is a very basic step-by-step process.

1. Go to www.mono-project.com.
2. Click the "Download" tab.
3. Under "Select Platform", choose Mac OS X. I recommend using the latest STABLE version of Mono.
4. After clicking that, the bottom half of the page should show three download links: "Runtime", "SDK", and "MonoDevelop". You'll probably need Runtime (not completely sure if it was necessary to get it, probably was?), and definitely MonoDevelop. SDK is for developers, according to the italicized text.
5. Click on "Runtime", and it should download the disk image (.dmg) required to install it. Double-click the disk image after it installs, and it should show two files; a .pkg, and a .sh. Double-click the .pkg, as it is the installer.
6. Read through the Read-me and the License, and make sure to click "Agree" and install it onto your hard-drive. It'll probably ask for an administrator password before it installs.
7. After it installs, close the window, and eject the disk image. You'll now need to install MonoDevelop. Click the link, and it'll redirect you to monodevelop.com/Download.
8. Make sure the "Stable Release" button is highlighted, then click Mac OS X under "Select your operating system".
9. Download "Xamarin Studio", the program in which you run Hammerwatch.exe through. It'll also be in the form of a .dmg.
10. Double-click the disk image, and it'll show two icons. Drag "Xamarin Studio" into the Applications folder as shown.
11. Now, go to your Hammerwatch folder with hammerwatch.exe in it. Right click hammerwatch.exe, then go to "Open with", then click "Other...". A window should pop up with your Applications folder.
12. Find Xamarin Studio, click on it, then check off "Always open with" so that you won't have to go through this process every time you want to run the game. Then click "Open".
13. Xamarin Studio should launch itself, with Hammerwatch as one of the Solutions in the left-hand column. A play button should be at the top-left hand side of the window. Click it, and it'll "Build a Solution".
14. A window should then pop up with the game itself. Have fun!

Hope this helps!
Τελευταία επεξεργασία από jeffak; 1 Ιουν 2013 στις 15:19
It always crashes for me. Is anyone else having this issue?
Yeah, 1.02 doesn't work on Mac or Linux, it'll always crash. Hopefully a new build with the fix (1.03) will be downloadable later today.
Myran  [δημιουργός] 1 Ιουν 2013 στις 10:38 
1.03 was just uploaded and should now hopefully work on mac and linux, http://www.hammerwatch.com/builds/hammerwatch_beta_1.03.zip
Yes, it now works. Thanks!
Do I download this as a separate game that's not on Steam?

When will the working beta be available on steam? :)
Τελευταία επεξεργασία από AsgerJ; 1 Ιαν 2014 στις 15:09
< >
Εμφάνιση 1-9 από 9 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50