Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Hammerwatch
demo Sound problem??
when i starting the demo it show me sound error coz i missing openAl, how to fixed it??
< >
Εμφάνιση 1-14 από 14 σχόλια
thanks ya, the problem solve, game is awesome
So i downloaded the thing and it said installed but i get the same sound problem?! Help please.
nope, my once solve already ^^
Well my sound is still broke so I am sad. :(
hipshot  [δημιουργός] 17 Μαρ 2013 στις 2:32 
You did install openAl correctly?
I talked to Myran he said that i had a different problem because i got the sounds but the music is really glitchy and bad and my friends have good music.
i too have some problems with the music. Sometimes the music is .....lagging?It sounds like it's repeating the same 3 seconds over and over, then going on but after an amount of time that happens again.Sounds very weird.
ya i having the same problem Cancer, i have openal in my programs file but it still say i missing it tho i don't have sound working at all
hipshot  [δημιουργός] 26 Μαϊ 2013 στις 2:04 
Remove the OpenAL dll from the game directory and see if it works for you...
Hi. I had the same issue and removing the OpenAL dll from the directory fixed it for me, in case this is helpful for anyone.
Go for the "C:\Program Files (x86)\Hammerwatch\_CommonRedist\OpenAL\2.0.7.0" and then click on the "oalinst.exe".
Delete OpenAL32.dll, it worked on my pc :)
< >
Εμφάνιση 1-14 από 14 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50