Αυτό το παιχνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στο Steam!

Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας στην επιλογή αυτού του παιχνιδιού για διάθεση μέσω του Steam. Παρακάτω βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου και συνδέσμου για την σχετική σελίδα του καταστήματος στο Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Homesick
This isnt a game.
Its a technical demo/showcase of lighting setup. Why he wants to make this into a game??? Homesick???
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Your incredulity seems to be keeping you from noticing the highly atmospheric music and the plainly 'game' oriented description. I agree that trailers often reveal more of the concepts/story of a game, but I don't believe this will be a game that is so simple to set the stage for. It looks as if it will be more of a quiet experience. A meditative game.

My 2 cents.
Αναρτήθηκε αρχικά από Servetus:
Your incredulity seems to be keeping you from noticing the highly atmospheric music and the plainly 'game' oriented description. I agree that trailers often reveal more of the concepts/story of a game, but I don't believe this will be a game that is so simple to set the stage for. It looks as if it will be more of a quiet experience. A meditative game.

My 2 cents.

Wasn't the music stolen? Screenshots looks more like renders than a game.
Stolen? It's been publicly stated that there is an issue with the music, but it appears (regrettably) to be a result of miscommunication. A basic contract should have been written and signed. Sadly a lesson we all learn in time is that spoken agreements can't always be trusted. They are working to resolve it.

The video was made for the greenlight project- you do understand that the game is in development, right? That means that they only had/have so much to display because it isn't a complete project. It was only meant to spark people's interest. Anyhow, if that doesn't at least assauge your concerns I can't say anymore.

Take it easy chris1980.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50