Αυτό το λογισμικό είναι τώρα διαθέσιμο στο Steam!

Ευχαριστούμε που βοηθήσατε στην επιλογή αυτού του λογισμικού για διανομή μέσω Steam. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του συνδέσμου για τη σελίδα καταστήματος Steam.

Το Greenlight αποσύρεται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής παιχνιδιών στο Steam, δείτε το Steam Direct.
Black Ink
Bonnimimi  [δημιουργός] 8 Ιαν 2013 στις 8:58
Technical Support FAQ
Black Ink still is in its beta stage and we need your feedback.

You can download and try Black Ink trial version here[www.bleank.com].

If you encounter any technical difficulties, here are some useful links to address and report them and help us improve Black Ink.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Bonnimimi  [δημιουργός] 8 Ιαν 2013 στις 9:02 
I tried Black Ink but had technical issues.

A technical support section is available on our forums at this address[forum.bleank.com].
Please check our technical FAQ and post about your issue to help us improve Black Ink.Black Ink performs slowly on my computer.

Due to our innovative rendering technique Black Ink requires some graphic card power in order to run smoothly.
For a good performance a "G3D rating" of 500 is needed but we recommend a rating of 1000 or above for the best experience. You can look up your graphic card’s performance on this website[videocardbenchmark.net].

If you have a slow or dated graphic card don’t worry a lot of optimization in our rendering engine is coming very soon.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50