Hüseyin 2014년 2월 6일 오후 1시 11분
dayz almaya değermi
Cevaplar ??
< >
1-22개 댓글 표시
ZeusClluber 2014년 2월 6일 오후 1시 12분 
sonunda burada bi türk göreceğimi biliyordum,değer
Hüseyin 2014년 2월 6일 오후 1시 25분 
:D
biz türküz her yerdeyiz türkler ölmez
< >
1-22개 댓글 표시
페이지당 표시 개수: 15 30 50

게시된 날짜: 2014년 2월 6일 오후 1시 11분
게시글: 2