Keork Jun 24, 2014 @ 2:17pm
L4D3?
alguien sabe si saldra la tercera entraga de L4d?
< >
Showing 1-12 of 12 comments
el mito dice que habra un hl3, eso implica un nuevo motor grafico por parte de valve lo cual dice "mas ♥♥♥♥s juegos" entre esos puede estar el l4d3
X13 Sicario Jun 24, 2014 @ 6:57pm 
pude ser
kTT Jun 24, 2014 @ 7:46pm 
Deve estar chegando, creio eu.
GrandmaRob Jun 24, 2014 @ 8:41pm 
i c
magabite Jun 25, 2014 @ 2:15am 
oh
V4Z4 Jun 25, 2014 @ 1:59pm 
lol
Twisted Smeltz Jun 25, 2014 @ 2:31pm 
kk
m00la Jun 25, 2014 @ 7:11pm 
what is this
le.melo88 Jun 25, 2014 @ 8:37pm 
??
SeaMouse ❤ Jun 25, 2014 @ 9:18pm 
english?
Is coming?
Honolololo
< >
Showing 1-12 of 12 comments
Per page: 15 30 50

Date Posted: Jun 24, 2014 @ 2:17pm
Posts: 12