Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

iBomber Defense

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 22
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Allies Campaign

Complete the Allies campaign.
25.5%


Axis Campaign

Complete the Axis campaign.
9.2%


Perfect Allies

Get a perfect round for every level in an Allied campaign.
6.9%


Perfect Axis

Get a perfect round for every level in an Axis campaign.
3.3%


Rookie Allied Survivor

Get a Survivor badge in every Allied level on Rookie, in Quickplay mode.
2.8%


Rookie Allied Guard

Get a Turret Guard badge in every Allied level on Rookie, in Quickplay mode.
2.6%


Rookie Allied Defender

Get a Base Defender badge in every Allied level on Rookie, in Quickplay mode.
2.5%


Soldier Allied Survivor

Get a Survivor badge in every Allied level on Soldier, in Quickplay mode.
1.8%


Soldier Allied Guard

Get a Turret Guard badge in every Allied level on Soldier, in Quickplay mode.
1.8%


Rookie Axis Guard

Get a Turret Guard badge in every Axis level on Rookie, in Quickplay mode.
1.7%


Rookie Axis Survivor

Get a Survivor badge in every Axis level on Rookie, in Quickplay mode.
1.7%


Soldier Allied Defender

Get a Base Defender badge in every Allied level on Soldier, in Quickplay mode.
1.7%


Veteran Allied Defender

Get a Base Defender badge in every Allied level on Veteran, in Quickplay mode.
1.5%


Rookie Axis Defender

Get a Base Defender badge in every Axis level on Rookie, in Quickplay mode.
1.5%


Veteran Allied Survivor

Get a Survivor badge in every Allied level on Veteran, in Quickplay mode.
1.5%


Veteran Allied Guard

Get a Turret Guard badge in every Allied level on Veteran, in Quickplay mode.
1.5%


Soldier Axis Survivor

Get a Survivor badge in every Axis level on Soldier, in Quickplay mode.
1.3%


Soldier Axis Guard

Get a Turret Guard badge in every Axis level on Soldier, in Quickplay mode.
1.3%


Soldier Axis Defender

Get a Base Defender badge in every Axis level on Soldier, in Quickplay mode.
1.2%


Veteran Axis Survivor

Get a Survivor badge in every Axis level on Veteran, in Quickplay mode.
1.2%


Veteran Axis Guard

Get a Turret Guard badge in every Axis level on Veteran, in Quickplay mode.
1.1%


Veteran Axis Defender

Get a Base Defender badge in every Axis level on Veteran, in Quickplay mode.
1.1%