Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

iBomber Attack

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
63.9%

Rookie Run

Complete any level of the game.
63.2%

Ironheart

Complete a level without dying.
58.4%

Eager Beaver

Complete a secondary objective.
40.1%

Doom Bringer

Get full destruction on a level.
36.8%

Pickpocket

Collect all of the intel in a single level.
13.6%

Fight Fire with Fire

Kill a flame thrower guy with a flame thrower.
10.6%

Battle Hardened

Complete the game.
7.9%

Good ol' Emma Gee

Complete a level using only the machine gun.
6.3%

Keep your powder dry

Complete a level without firing a single shot.
6.2%

Iron Warrior

Complete every level in the game on Hard.
6.2%

Teacher's Pet

Complete all secondary objectives.
5.4%

Secret Weapon

Collect all of the intel in the entire game.