Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Alien Hallway

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 20
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
85.4%

Blood Lust

Kill 100 aliens
75.6%

Numerical Superiority

Call for 20 friendly units during the battle
74.4%

Armada

Call for 50 friendly units
70.7%

Bloodbath

Kill 1000 aliens
67.4%

Good start

Liberate the first planet
62.3%

Fire in the hole

Throw 300 grenades
55.5%

Hell

Call for 20 Flamethrowers during the battle
51.3%

Mean

Accumulate 1000 energy units during the battle (can't be achieved on "Resources refill" and "Final Step" levels)
44.1%

Elite only!

Call for 5 Heavy laser gunners during the battle
39.9%

Phantom warrior

Have 10 Snipers simultaneously present during the battle
37.8%

Air supply

Use airstrike 100 times
34.8%

Liberator

Complete all game levels
25.4%

Air force

Upgrade airstrike till 7th level
25.0%

Invincible

Complete any level of the last planet without loss of friendly units
22.5%

Master of defense

Upgrade the base till 5th level
21.0%

Great commander

Upgrade all friendly units till 4th level
19.0%

Extreme

Win the battle with lower than 50% health level of your base
18.3%

Perfectionist

Get 5 stars for all game levels
17.3%

Specialist

Upgrade one unit till 10th level
11.8%

Professional

Complete the game on extreme level of difficulty