Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Alien Hallway

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 20
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
85.7%

Blood Lust

Kill 100 aliens
76.3%

Numerical Superiority

Call for 20 friendly units during the battle
75.1%

Armada

Call for 50 friendly units
71.5%

Bloodbath

Kill 1000 aliens
68.2%

Good start

Liberate the first planet
63.0%

Fire in the hole

Throw 300 grenades
56.0%

Hell

Call for 20 Flamethrowers during the battle
51.7%

Mean

Accumulate 1000 energy units during the battle (can't be achieved on "Resources refill" and "Final Step" levels)
44.4%

Elite only!

Call for 5 Heavy laser gunners during the battle
40.1%

Phantom warrior

Have 10 Snipers simultaneously present during the battle
37.8%

Air supply

Use airstrike 100 times
34.8%

Liberator

Complete all game levels
24.9%

Air force

Upgrade airstrike till 7th level
24.5%

Invincible

Complete any level of the last planet without loss of friendly units
21.8%

Master of defense

Upgrade the base till 5th level
20.3%

Great commander

Upgrade all friendly units till 4th level
18.3%

Extreme

Win the battle with lower than 50% health level of your base
17.5%

Perfectionist

Get 5 stars for all game levels
16.3%

Specialist

Upgrade one unit till 10th level
10.7%

Professional

Complete the game on extreme level of difficulty