สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Zombie Bowl-O-Rama

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
60.7%

Triple Striker

Three strikes in one game.
59.0%

Rookie Striker

5 strikes in all games.
54.6%

Agility

No gutterballs were thrown a complete game.
52.5%

Pinball Wizard

A strike was made using the pinball.
51.1%

Turkey and Giblets

Three strikes in a row were rolled in a game.
51.0%

Carnival Game

A strike was made with every zombie being knocked off the lane.
49.1%

Dead Meat

Throw a strike with a meatball.
48.2%

Experienced Striker

15 strikes in all games.
45.2%

Anarchy

Get a strike against rank and file zombies.
40.7%

Shields Down, Captain

A strike was made against shielded zombies.
40.0%

Sneaky

A strike was made using a small ball.
39.5%

1000 Club

Earn 1000 points.
39.4%

Happily Ever After

Single Player mode was completed.
39.0%

Strike Master

30 strikes in all games.
37.7%

Dance Fever

Throw a strike against dancing zombies.
34.7%

Bi-Centennial

A 200 game was rolled.
24.6%

Marking Pen

A strike or spare was made in every frame of a game.
24.2%

Strike King

100 strikes in all games.
9.5%

Fair Play

Won a game without using any tricks or threats.
5.7%

300 Club

A perfect 300, 12 strikes in one game.
5.5%

Freedom Fighter

Free Play mode was completed.