สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Zombie Bowl-O-Rama

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Triple Striker

Three strikes in one game.
61.1%


Rookie Striker

5 strikes in all games.
59.6%


Agility

No gutterballs were thrown a complete game.
55.0%


Pinball Wizard

A strike was made using the pinball.
53.0%


Turkey and Giblets

Three strikes in a row were rolled in a game.
51.6%


Carnival Game

A strike was made with every zombie being knocked off the lane.
51.4%


Dead Meat

Throw a strike with a meatball.
49.6%


Experienced Striker

15 strikes in all games.
48.9%


Anarchy

Get a strike against rank and file zombies.
45.7%


Shields Down, Captain

A strike was made against shielded zombies.
41.0%


Sneaky

A strike was made using a small ball.
40.2%


1000 Club

Earn 1000 points.
40.0%


Happily Ever After

Single Player mode was completed.
39.9%


Strike Master

30 strikes in all games.
39.5%


Dance Fever

Throw a strike against dancing zombies.
38.0%


Bi-Centennial

A 200 game was rolled.
35.0%


Marking Pen

A strike or spare was made in every frame of a game.
24.4%


Strike King

100 strikes in all games.
24.1%


Fair Play

Won a game without using any tricks or threats.
8.2%


300 Club

A perfect 300, 12 strikes in one game.
4.0%


Freedom Fighter

Free Play mode was completed.
3.9%