สถิติการเล่นเกมโดยรวม

Zombie Bowl-O-Rama

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Triple Striker

Three strikes in one game.
61.9%


Rookie Striker

5 strikes in all games.
60.5%


Agility

No gutterballs were thrown a complete game.
55.9%


Pinball Wizard

A strike was made using the pinball.
54.0%


Turkey and Giblets

Three strikes in a row were rolled in a game.
52.6%


Carnival Game

A strike was made with every zombie being knocked off the lane.
52.4%


Dead Meat

Throw a strike with a meatball.
50.5%


Experienced Striker

15 strikes in all games.
50.0%


Anarchy

Get a strike against rank and file zombies.
46.7%


Shields Down, Captain

A strike was made against shielded zombies.
41.9%


Sneaky

A strike was made using a small ball.
41.0%


1000 Club

Earn 1000 points.
41.0%


Happily Ever After

Single Player mode was completed.
40.9%


Strike Master

30 strikes in all games.
40.6%


Dance Fever

Throw a strike against dancing zombies.
39.0%


Bi-Centennial

A 200 game was rolled.
35.9%


Marking Pen

A strike or spare was made in every frame of a game.
25.1%


Strike King

100 strikes in all games.
24.8%


Fair Play

Won a game without using any tricks or threats.
8.2%


300 Club

A perfect 300, 12 strikes in one game.
3.9%


Freedom Fighter

Free Play mode was completed.
3.7%