สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Zombie Bowl-O-Rama

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 21
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ
61.0%

Triple Striker

Three strikes in one game.
59.5%

Rookie Striker

5 strikes in all games.
55.0%

Agility

No gutterballs were thrown a complete game.
53.0%

Pinball Wizard

A strike was made using the pinball.
51.6%

Turkey and Giblets

Three strikes in a row were rolled in a game.
51.5%

Carnival Game

A strike was made with every zombie being knocked off the lane.
49.6%

Dead Meat

Throw a strike with a meatball.
48.9%

Experienced Striker

15 strikes in all games.
45.8%

Anarchy

Get a strike against rank and file zombies.
41.1%

Shields Down, Captain

A strike was made against shielded zombies.
40.3%

Sneaky

A strike was made using a small ball.
40.1%

1000 Club

Earn 1000 points.
39.9%

Happily Ever After

Single Player mode was completed.
39.7%

Strike Master

30 strikes in all games.
38.1%

Dance Fever

Throw a strike against dancing zombies.
35.1%

Bi-Centennial

A 200 game was rolled.
24.6%

Marking Pen

A strike or spare was made in every frame of a game.
24.3%

Strike King

100 strikes in all games.
8.6%

Fair Play

Won a game without using any tricks or threats.
4.5%

300 Club

A perfect 300, 12 strikes in one game.
4.4%

Freedom Fighter

Free Play mode was completed.