Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Zombie Bowl-O-Rama

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
60.8%

Triple Striker

Three strikes in one game.
59.3%

Rookie Striker

5 strikes in all games.
54.8%

Agility

No gutterballs were thrown a complete game.
52.8%

Pinball Wizard

A strike was made using the pinball.
51.3%

Carnival Game

A strike was made with every zombie being knocked off the lane.
51.3%

Turkey and Giblets

Three strikes in a row were rolled in a game.
49.4%

Dead Meat

Throw a strike with a meatball.
48.6%

Experienced Striker

15 strikes in all games.
45.5%

Anarchy

Get a strike against rank and file zombies.
40.9%

Shields Down, Captain

A strike was made against shielded zombies.
40.3%

Sneaky

A strike was made using a small ball.
39.9%

1000 Club

Earn 1000 points.
39.7%

Happily Ever After

Single Player mode was completed.
39.4%

Strike Master

30 strikes in all games.
37.9%

Dance Fever

Throw a strike against dancing zombies.
35.0%

Bi-Centennial

A 200 game was rolled.
24.5%

Marking Pen

A strike or spare was made in every frame of a game.
24.2%

Strike King

100 strikes in all games.
8.8%

Fair Play

Won a game without using any tricks or threats.
4.9%

300 Club

A perfect 300, 12 strikes in one game.
4.7%

Freedom Fighter

Free Play mode was completed.