สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Wizorb

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 20
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
34.6%

Silver Bullet

Defeat the Werewolf.
21.8%

Jelly Beans

Defeat Daddy Slime.
16.4%

Slime Masher

Kill 5 slimes in a row without hitting the orb with the magic wand.
16.0%

Perseus

Defeat Gorgon Eye.
12.2%

Infinite Loop?

The orb bounces for 45 seconds before coming back to the magic wand.
10.4%

Cheat Death

Defeat Grim Reaper.
10.0%

Telekinesis

Complete a level without hitting the orb with the magic wand.
8.4%

Good Samaritan

Completely rebuild Tarot village.
6.8%

Kingdom Savior

Defeat the Devil King.
4.9%

In One Gulp

Drink a pint without losing an orb.
3.5%

Private Detective

Found all missing children.
2.8%

Fragile

Bounce the orb 50 times with the magic wand without breaking anything.
2.7%

No Bubble Wrap

Complete a bonus level without bursting a bubble.
1.8%

From The Grave

Complete a level after the magic wand was destroyed.
1.6%

Cyrus Superstar

Earn a star for every World.
1.4%

World Of Ruin

Defeat the Devil King before rebuilding anything.
1.4%

Charmed

Have all 5 charms active simultaneously.
1.4%

My Precioussss

Buy the jewel crown.
1.2%

Hardcore

Complete the game on hard difficulty.
1.1%

Filthy Rich

Earn 50 000 GP.