Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Wizorb

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 20
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Silver Bullet

Defeat the Werewolf.
36.1%


Jelly Beans

Defeat Daddy Slime.
22.3%


Slime Masher

Kill 5 slimes in a row without hitting the orb with the magic wand.
16.6%


Perseus

Defeat Gorgon Eye.
16.2%


Infinite Loop?

The orb bounces for 45 seconds before coming back to the magic wand.
12.1%


Cheat Death

Defeat Grim Reaper.
10.4%


Telekinesis

Complete a level without hitting the orb with the magic wand.
10.0%


Good Samaritan

Completely rebuild Tarot village.
8.5%


Kingdom Savior

Defeat the Devil King.
6.6%


In One Gulp

Drink a pint without losing an orb.
4.7%


Private Detective

Found all missing children.
3.3%


Fragile

Bounce the orb 50 times with the magic wand without breaking anything.
2.6%


No Bubble Wrap

Complete a bonus level without bursting a bubble.
2.5%


From The Grave

Complete a level after the magic wand was destroyed.
1.6%


Cyrus Superstar

Earn a star for every World.
1.4%


My Precioussss

Buy the jewel crown.
1.2%


Charmed

Have all 5 charms active simultaneously.
1.2%


World Of Ruin

Defeat the Devil King before rebuilding anything.
1.1%


Filthy Rich

Earn 50 000 GP.
0.9%


Hardcore

Complete the game on hard difficulty.
0.9%