สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

The Misadventures of P.B. Winterbottom

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 12
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Hot Pie Bottom

Stole 10 pies.
83.3%


Hungry Bottom

Completed the "Savory Salutations" movie level.
60.8%


Evil Bottom

43.4%


Ticking Bottom

Completed the "The Ticking Tarts" movie level.
25.8%


Burnt Bottom

Completed the "Dangerously Delicious!" movie level.
20.2%


Soggy Bottom

Completed the "Spelunking for Sweets" movie level.
10.3%


Stuffed Bottom

Completed all 5 movie levels.
7.8%


Thinking Bottom

Completed 10 recording challenges in the bonus shorts.
2.0%


Smacked Bottom

Completed 10 time challenges in the bonus shorts.
1.8%


Conservative Bottom

Completed 20 recording challenges in the bonus shorts.
1.4%


Swift Bottom

Completed 20 time challenges in the bonus shorts.
1.3%


Greedy Bottom

Completed all recording and time challenges in the bonus shorts.
1.0%