สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

The Misadventures of P.B. Winterbottom

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 12
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
83.4%

Hot Pie Bottom

Stole 10 pies.
60.9%

Hungry Bottom

Completed the "Savory Salutations" movie level.
43.5%

Evil Bottom

25.9%

Ticking Bottom

Completed the "The Ticking Tarts" movie level.
20.3%

Burnt Bottom

Completed the "Dangerously Delicious!" movie level.
10.4%

Soggy Bottom

Completed the "Spelunking for Sweets" movie level.
8.0%

Stuffed Bottom

Completed all 5 movie levels.
2.1%

Thinking Bottom

Completed 10 recording challenges in the bonus shorts.
1.9%

Smacked Bottom

Completed 10 time challenges in the bonus shorts.
1.5%

Conservative Bottom

Completed 20 recording challenges in the bonus shorts.
1.4%

Swift Bottom

Completed 20 time challenges in the bonus shorts.
1.1%

Greedy Bottom

Completed all recording and time challenges in the bonus shorts.