สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Waveform

กระดานผู้นำทั่วโลก
 


Asteroid Belt

1 - 15 of 200 entries

#1
50,379,130
 

#2
5,177,280
 

#3
4,052,380
 

#4
3,438,320
 

#5
3,191,360
 

#6
2,708,490
 

#7
2,548,130
 

#8
2,393,400
 

#9
2,342,700
 

#10
2,172,230
 

#11
1,904,180
 

#12
1,898,310
 

#13
1,884,970
 

#14
1,753,720
 

#15
1,732,320
 

1 - 15 of 200 entries