Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Vessel

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 20
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
31.2%

Water Recycling

Stomp a fluro into the turbine that created it
17.3%

Doctor of the Hydrofluric sciences

Create five combinations of fluro and liquid types
17.1%

Factory Line Repair

Fix all broken machines in the factory
15.3%

Research Fellow of the Hydrofluric sciences

Create ten combinations of fluro and liquid types
14.2%

Windmill Repair Consultant

Fix all broken windmills in the orchard
9.9%

Mine Machinery Specialist

Fix all broken extractors in the mines
9.7%

Protoplasm Survey: The Factory

Collect every protoplasm blob in the factory
9.5%

Master mechanist

Fix every broken machine, windmill and extractor in the game
8.6%

Protoplasm Survey: The Orchard

Collect every protoplasm blob in the orchard
6.4%

Liquid Propellant Rocketman

Repurpose the farm's watering system to fly higher than the trees
5.4%

Perfect dry run

Traverse the caves back to the workshop without water touching your light
5.0%

Handle with care

Create a fluro with both blue goo and red goo
4.4%

Going Spelunky

Descend into the mines without using the elevator
4.0%

Grand Professor of the Hydrofluric sciences

Create every possible combination of fluro and liquid types
3.2%

If my calculations are correct...

In the mines, gaining access to one of the machines requires precise guiding of light & dark fluros. Solve the puzzle in one go.
3.1%

Protoplasm Survey: The Mines

Collect every protoplasm blob in the mines
3.0%

Protoplasm Survey Complete

Collect every protoplasm blob in the game
2.8%

The Chimera

Create a fluro with every kind of eye
2.3%

Internal Rejection

Create a fluro that is it's own worst enemy
1.9%

Running with water

Find a use for the waterfall under the workshop