สถิติการเล่นเกมโดยรวม

Vessel

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 20
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Water Recycling

Stomp a fluro into the turbine that created it
30.7%


Doctor of the Hydrofluric sciences

Create five combinations of fluro and liquid types
17.0%


Factory Line Repair

Fix all broken machines in the factory
16.8%


Research Fellow of the Hydrofluric sciences

Create ten combinations of fluro and liquid types
15.0%


Windmill Repair Consultant

Fix all broken windmills in the orchard
13.8%


Mine Machinery Specialist

Fix all broken extractors in the mines
9.5%


Protoplasm Survey: The Factory

Collect every protoplasm blob in the factory
9.4%


Master mechanist

Fix every broken machine, windmill and extractor in the game
9.2%


Protoplasm Survey: The Orchard

Collect every protoplasm blob in the orchard
8.3%


Liquid Propellant Rocketman

Repurpose the farm's watering system to fly higher than the trees
6.0%


Perfect dry run

Traverse the caves back to the workshop without water touching your light
5.1%


Handle with care

Create a fluro with both blue goo and red goo
4.7%


Going Spelunky

Descend into the mines without using the elevator
4.1%


Grand Professor of the Hydrofluric sciences

Create every possible combination of fluro and liquid types
3.8%


If my calculations are correct...

In the mines, gaining access to one of the machines requires precise guiding of light & dark fluros. Solve the puzzle in one go.
2.9%


Protoplasm Survey: The Mines

Collect every protoplasm blob in the mines
2.8%


Protoplasm Survey Complete

Collect every protoplasm blob in the game
2.7%


The Chimera

Create a fluro with every kind of eye
2.6%


Internal Rejection

Create a fluro that is it's own worst enemy
2.1%


Running with water

Find a use for the waterfall under the workshop
1.6%