Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Turba

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 21
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Cool Million

Accumulate 1,000,000 lifetime points
28.9%


Linked Up

Select a combo of each color and make it so all the combos touch and link together
21.0%


Pile O' Points

Accumulate 10,000,000 lifetime points
19.0%


Getting Started

Finish a song of at least 1 minute in each game mode
17.0%


In Sync

You are one with the music and reached a Beat Streak of 15
14.5%


That's a Spicy Meat-a-ball

Clear a combo (one color) of 20 or more blocks
8.3%


Starting Strong

On your first clear of a round in Ascend or Descend, gain enough points to fill your Special Bar
7.4%


Clearing the Way

Clear 1,500 combos
5.9%


Summer Block Party

In one combo, clear at least 5 blocks of each color, 2 silver blocks and 1 bomb block. Those red blocks are real party animals.
5.1%


Hoarder

Pass a song while clearing every last Silver Block (min. 10 Silvers spawned)
4.1%


Master Eraser

Clear 3,000 combos
3.1%


Fully Powered

Unlock all Special Powers
2.8%


Semi-Pro

Reach pro level 3 with any one Special Power
2.7%


The Century Mark

Complete 100 songs of at least 1 minute in length
1.5%


No Block Left Behind

Pass a song in Descend mode without any blocks falling off the screen while scoring at least 200,000 points
1.5%


The Big Score

Rack up 500,000 points on any song less than 5 minutes long, before endgame bonuses
1.5%


The Checklist

Review your 12 pages of stats and find that nothing is at zero (Lowest Round Score excluded)
1.4%


You're Special

Activate your Special Power 4 times on a song less than 2 minutes long
1.1%


Bombs Away

In Ascend mode and on Moderate or Intense difficulty, disarm no bombs and still pass the song (min. 10 bombs spawned)
1.1%


All Pro

Reach pro level 3 with every Special Power
1.1%


Hard Headed

In Ascend mode and on Intense difficulty, pass a song while scoring 250,000 points and activating no Special Powers
1.0%