Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Triple Town

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Bear Bane

Terminated six bears in a single blow.
76.5%


Upper Class

Built your first mansion
71.6%


Ca-ching!

Created your first treasure chest
63.6%


Bear Apocalypse

Terminated a dozen (12) bears in a single blow.
54.3%


Royal Welcome

Built your first castle
50.7%


Upper-Upper Class

Built your first two-tier mansion using four or more houses
49.8%


Walking on Air

Built your first sky castle
26.1%


Kings before Dukes

Built your first mega-castle using four or more mansions
16.4%


Triple Castle

Built your first floating Triple Castle ... the pinnacle of civilization!
5.2%


Showoff

Built your first mega-sky-castle using four or more castles (yeah, yeah, we know you're good at this!)
4.2%