Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Triple Town

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 10
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Bear Bane

Terminated six bears in a single blow.
73.1%


Upper Class

Built your first mansion
68.0%


Ca-ching!

Created your first treasure chest
60.0%


Bear Apocalypse

Terminated a dozen (12) bears in a single blow.
50.3%


Royal Welcome

Built your first castle
47.1%


Upper-Upper Class

Built your first two-tier mansion using four or more houses
46.1%


Walking on Air

Built your first sky castle
24.1%


Kings before Dukes

Built your first mega-castle using four or more mansions
15.2%


Triple Castle

Built your first floating Triple Castle ... the pinnacle of civilization!
5.1%


Showoff

Built your first mega-sky-castle using four or more castles (yeah, yeah, we know you're good at this!)
4.3%