Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Trine

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 33
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
74.5%

Astral Introduction

Complete Astral Academy
36.0%

Enchanted

Launch the Enchanted Edition of the game
28.2%

Academy Master

Collect all experience in Astral Academy
23.6%

Completed!

Complete the entire game
19.8%

Summer Dip

Stay underwater for more than 20 seconds without taking damage
18.9%

Winter Secrets

Find the Academic, Bony and Crystalline holiday secret gifts.
14.6%

Dead on arrival

Complete a level with 25 or more character deaths
13.7%

Wolvercote Master

Collect all experience in Wolvercote Catacombs
12.8%

The Cool Way

In a single level, kill one monster by jumping on it with the Knight, one with the Wizard's abilities and one with the Thief's grappling hook kick
12.1%

Graveyard Master

Collect all experience in Dragon Graveyard
10.1%

Hallways Master

Collect all experience in Academy Hallways
7.5%

Castle Master

Collect all experience in Throne of the Lost
7.1%

Village Master

Collect all experience in Bramblestoke Village
6.7%

Crypt Master

Collect all experience in Crypt of the Damned
6.5%

Whoops!

Kill 5 monsters (or 3 in Enchanted Edition) with a single physical object drop or throw
6.4%

Forest Master

Collect all experience in Fangle Forest
5.2%

Thicket Master

Collect all experience in Shadowthorn Thicket
4.5%

Ruins Master

Collect all experience in Ruins of the Perished
4.2%

Mines Master

Collect all experience in Heartland Mines
4.2%

Caverns Master

Collect all experience in Crystal Caverns
4.2%

Spring master

Complete at least 5 jumps (or 3 in Enchanted Edition) in a row on different skeletons without touching the ground
4.1%

Dungeon Master

Collect all experience in Forsaken Dungeons
4.1%

Treasure Hunter

Find all secret items in every level
4.1%

Tower Master

Collect all experience in Tower of Sarek
4.0%

Undead have rights, too!

Complete a level other than Astral Academy without directly killing any enemies
3.3%

What a View!

Build a tower with at least 12 Wizard-created objects and stand on top of the tower without collapsing it
3.2%

Still no fireball

Conjure 200 objects in a single level
3.0%

Forge Master

Collect all experience in Iron Forge
2.9%

What's next?

Complete the entire game on hardest difficulty (Hardcore mode not required)
2.7%

Master Collector

Collect all experience in the game
2.5%

Survivalist

Survive a level other than Astral Academy without any damage
2.4%

Better Than Developers!

Complete Tower of Sarek without any deaths on hardest difficulty (Hardcore mode not required)
1.8%

Way Out of the Trine

Earn all Achievements in Trine