สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Transformers: Fall of Cybertron

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 50
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

The Exodus

Complete Chapter I
82.6%


Defend the Ark

Complete Chapter II
64.7%


Metroplex Heeds the Call

Complete Chapter III
59.9%


Eye of the Storm

Complete Chapter IV
53.8%


Cut and Run

Complete Chapter V
51.9%


Death from Above

Complete Chapter VI
49.9%


Belly of the Beast

Complete Chapter VII
49.3%


Reconfiguration Matrix

Create a custom character in Multiplayer
49.1%


Combaticons Combine!

Complete Chapter VIII
48.9%


Megatron Returns

Complete Chapter IX
48.4%


Reconstructor

Fully upgrade one weapon
48.3%


Octopunch Scavenger

Open fifteen Armory Recreators in Campaign or Escalation
46.9%


The Final Countdown

Complete Chapter X
46.5%


Starscream's Betrayal

Complete Chapter XI
45.6%


The Last Stand

Chapter II: Save two Autobots when Optimus is downed by the first Leaper
45.1%


Grimlock Smash

Complete Chapter XII
44.7%


Target Master 2.0

Chapter V: Shoot a Sniper out of the air with a scoped weapon
43.8%


The Battle is Far From Over!

Complete Campaign - Easy
41.5%


Till All Are One - (Optimus Ending)

Complete Chapter XIII as Optimus
41.0%


Till All Are One - (Megatron Ending)

Complete Chapter XIII as Megatron
26.7%


Fusilateral Quintrocombiner

Chapter VIII: Melee an enemy through the goal post
21.7%


More Than Meets the Eye

Complete Campaign - Normal
19.5%


Invisibility Spray

Chapter IV: Sneak through the Trash Compactor Facility undetected
18.0%


Full Throttle Scramble Power!

Earn MVP in any game mode during a public Multiplayer match
16.3%


Heavy Metal War

Kill 6 different opposing players in a TDM game during a public Multiplayer match
15.7%


Carnage in C-Major

Chapter III: Take out a cluster of five Decepticons using Metroplex's Air Strike
12.7%


Car Wash of Doom

Chapter VI: Destroy all of the homing mines chasing Blast Off before they self destruct
11.6%


Moonbase One

Personally capture all 3 nodes in1G conquest game during a public Multiplayer match
8.4%


Internal Affairs!

Chapter XI: Hack all of the security terminals before the Decepticons can activate them
7.8%


Slap the Grimlock

Chapter XII: Kill a Leaper in the air with an explosive barrel
6.8%


Rust Marks

Complete wave 15 in Escalation (Ancients)
6.7%


Robotopossum

Complete wave 15 in Escalation (Ignition)
6.5%


Space Pirates!

Complete wave 15 in Escalation (Oblivion)
6.4%


Beachcomber

Collect all blueprints
6.0%


Headmaster!

Reach max level in a single class
5.7%


Maccadams Old Oil House

Complete wave 15 in Escalation (DownFall)
5.0%


Chop Shop

Purchase all weapons and perks
4.6%


Monacus Spender

Spend 250,000 Energon in the Teletraan 1 store
4.3%


Master Builder

Fully upgrade all weapons
4.0%


I, Robot Master

Chapter IX: Destroy all images of Starscream and his Statues
3.7%


All Hail You!

Complete Campaign - Hard
3.0%


Ultra Power Master

Spend 100,000 credits in Escalation
2.9%


The Harder They Die

Chapter X: Kill five Autobots with a single hover slam attack
2.8%


King of the Scrap Heap

Reach max level in all four classes
2.8%


What Prime Directives?

Unlock Prime Mode
2.6%


Club Con!

Chapter VII: Ram a jet (on the ground or in the air)
2.1%


Cassetticon Audiophile

Collect all audio logs
2.0%


Teletraan 1 Regular

Rate all weapons, weapon upgrades, and equipment
1.2%


Ballistic Energon Goodie

Return five heads at once in a headhunter game during a public Multiplayer match
1.0%


Ultimate Menasor

Capture three flags in a single CTF game during a public Multiplayer match
1.0%