Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Total War Battles: SHOGUN

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 23
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

A Fresh Start

Achieve your first victory.
73.6%


Forged

Purchase your first upgrade.
58.1%


Perfect Strategy

Complete a campaign level with a 3 star rating.
58.0%


Living For Battle

Deploy an elite unit.
33.3%


Carve A Path

Complete a side level in the campaign.
30.3%


Head Hunter

Kill 5 or more enemy units with the same Samurai unit.
18.9%


Cranes and Wolves

Complete the first chapter.
16.4%


Shinobi

Sneak through an enemy unit with a Ninja.
8.5%


The Dragon's Head

Complete the second chapter.
6.6%


Ji Samurai

Complete a skirmish battle in any difficulty.
6.2%


Fall of the Samurai

Destroy a building using a Cannon.
6.0%


Wise Sohei

Spot 3 or more Ninja with the same Monk unit.
4.8%


Narrow Escape

Complete a survival level as your general is being attacked.
4.0%


A New Shogun

Complete the campaign.
3.1%


Geijin Tactics

Move a Cannon into the enemy's base.
3.0%


Sharpened

Purchase all the upgrades for one building.
3.0%


Diehard Warriors

Promote the same unit twice using the Veteran order.
2.7%


Revered Sensei

Complete all the campaign levels.
2.2%


Shugodai

Complete all skirmish battles in Normal difficulty.
1.5%


Legendary Sensei

Complete all the campaign levels with a 3 star rating.
1.3%


Honorable Leader

Complete all challenges.
1.3%


Shugo Daimyo

Complete all skirmish battles in Hard difficulty.
1.2%


Great Shogun

Complete all skirmish battles in Shogun difficulty.
1.2%