Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Torchlight

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 66
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
78.1%

The Adventure Begins

Find the entrance to the mine
71.7%

Gibbed

Blow 25 enemies to pieces with critical strikes
60.7%

Over the Brink

Defeat Brink
60.1%

Fetch a Fair Price

Send your pet to town
53.6%

Beast of Burden

Fill your pet's inventory
49.7%

Shape-Shifter

Change your pet by feeding it fish
48.1%

A Lich to Scratch

Defeat the Overseer
42.0%

Ka-Chunk!

41.4%

Pet Trainer

Equip a spell on your pet
39.1%

Tree Hugger

Defeat the Root Golem
33.6%

When this Town's a Rockin'

Defeat the Ember Colossus
33.1%

Walkabout

Take 25,000 steps
31.1%

Wabam!

Kill 5000 Monsters
27.5%

Big and Green and Dead all Over

Defeat Krag
22.9%

Purple People Defeater

Defeat Medea
22.9%

Bum Luck

Have an item disenchanted on the first enchantment attempt
19.8%

Sir Mixes-a-lot

Successfully create 25 items using the transmuter
19.2%

Enchanted

Successfully enchant one item 5 times
16.3%

Mod Squad

1 game mod installed
16.2%

Beast Slayer I

Defeat Ordrak on Easy or Normal
15.0%

Only a Master of Evil

Defeat Alric
14.5%

Rich

Collect 250,000 gold
11.8%

Deep Pockets

Have 100,000 gold in your inventory
11.8%

Sorcelator's Servant

11.7%

Angler

Catch 50 fish
11.1%

Lucky Gambler

Gamble a unique item
8.1%

Transmogrifier

Permanently transform your pet
7.0%

Mod Maniac

5 mods installed at the same time
6.1%

Gambling Enthusiast

Gamble 20 times
5.5%

Enchantment Overload

Successfully enchant one item 10 times
5.5%

Epic Strike

Do at least 10,000 damage to an enemy in a single strike
5.4%

Fisherman

Catch 100 fish
4.9%

Modpocalypse

10 mods used at the same time
4.7%

Beast Slayer II

Defeat Ordrak on Hard
4.5%

Price of Loyalty

Use 50 potions on your pet
4.1%

Master Smasher

Smash 1500 Breakables
3.7%

Passing the Torch

Retire a character
3.6%

Pension Plan

Achieve player level 65
3.1%

Gambling Addict

Gamble 50 times
2.8%

Questor

Complete 200 Quests
2.7%

Hat Trick

Beat the game with all three classes
2.6%

Swift Execution

Defeat Ordrak in 8 hours or less
2.2%

Perfect Victory

Defeat Ordrak with no deaths
2.0%

The Long Haul

Achieve player level 100
2.0%

Superstar

Achieve maximum fame
2.0%

Gambling Fiend

Gamble 100 times
1.4%

The Horse Whisperer

1.4%

The Need for Greed

Suffer 20 disenchants from the enchanter
1.4%

Universally Understood

Complete 25 Gar Quests
1.3%

Beast Slayer III

Defeat Ordrak on Very Hard
1.2%

Speed King

Defeat Ordrak in less than 5 hours
1.1%

Deep Delver

Reach the 50th floor of a dungeon
1.1%

Noble Lineage

Retire two characters
1.0%

Supreme Slayer

Kill 50,000 monsters
0.7%

Trolling for Punishment

Kill 25 champion trolls
0.6%

True Delver

Reach level 100
0.6%

Hardcore Victor

Defeat Ordrak on Easy Hardcore
0.6%

Hardcore God

Defeat Ordrak on Very Hard Hardcore
0.5%

Down the Hatch

Complete 50 Hatch Quests
0.5%

Potion Whiz

Drink 5,000 potions
0.5%

Line of Kings

Retire over 300 levels worth of characters
0.5%

Tormented

Die 500 times
0.5%

Hardcore Hero

Defeat Ordrak on Normal Hardcore
0.4%

Fisher King

Catch 1000 fish
0.4%

Cash for Trash

Sell 10,000 items to vendors
0.4%

Hardcore Champion

Defeat Ordrak on Hard Hardcore