Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Tomb Raider

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 50
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

One Smart Cookie

Complete one optional tomb.
64.5%


Predator

Kill 50 enemies with the bow.
61.5%


Bookworm

Find 25% of all documents.
61.5%


Sharp Shooter

Perform 50 headshot kills in the single player campaign.
59.2%


Opportunist

Kill 25 unaware enemies.
57.5%


Gunslinger

Kill 35 enemies with the pistol.
53.1%


Relic Hunter

Collect 25% of all relics.
52.2%


Scrounger

Collect 5000 pieces of salvage.
51.2%


Big Game Hunter

Kill and loot 10 large animals (deer, boar, wolves).
50.2%


Picky

Loot 200 enemies.
48.0%


A Survivor Is Born

Complete the game.
46.9%


Epic Fumble

Force an enemy to drop dynamite that kills two people when exploding.
46.5%


Down and Dirty

Perform 15 finishers.
44.9%


Looking for Trouble

Find 25% of GPS caches.
42.8%


Clever Girl

Purchase all skills in one category.
42.4%


Unfinished Business

Complete one challenge.
33.6%


Crab Cakes

33.2%


Equalizer

Kill 75 enemies with the rifle.
32.7%


Historian

Find 75% of all documents.
29.2%


Tastes Like Chicken!

Kill and loot 10 small animals (rabbits, chickens, rats).
28.6%


Now We're Getting Serious

Fully mod and completely upgrade any weapon.
28.4%


Archaeologist

Collect 75% of all relics.
22.6%


Intellectually Superior

Complete all optional tombs.
20.6%


Widowmaker

Kill 40 enemies with the shotgun.
19.9%


Bag Full O' Cache

Find 75% of GPS caches.
17.1%


Boom Goes the Dynamite

16.7%


Lethal

Purchase all skills in all categories.
15.2%


Sole Survivor

In multiplayer, be the only player on your team that isn't dead or downed.
10.1%


Feather Duster

Kill and loot 10 flying animals (crows and gulls).
10.0%


The Professional

Fully mod and completely upgrade all weapons.
9.7%


No Stone Left Unturned

Find all documents, relics and GPS caches.
9.6%


Inconceivable!

Complete all challenges.
6.8%


Entrapment

Catch a player in a snare trap in multiplayer.
5.5%


On My Way Up

Reach level 10 in multiplayer.
3.8%


Narcissistic

Purchase a new multiplayer character.
3.4%


Deadeye

Shoot 10 enemies off zip lines.
2.7%


Good Samaritan

Revive a teammate in a multiplayer match.
1.8%


Master Blaster

Kill 2 multiplayer enemies with a single explosive.
1.7%


Escapist

Survive 10 explosions in multiplayer.
1.7%


Down Boy!

Kill a zip-lining enemy player in multiplayer.
1.6%


Get Over Here!

Rope pull 5 enemies off edges.
1.5%


Adventurer

Complete a match in all multiplayer modes.
1.2%


Lights Out

Kill 10 multiplayer enemies using your melee attack.
1.2%


Chatterbox

0.9%


Former Adventurer

Incapacitate 25 enemies with dodge counter.
0.9%


Shopaholic

Buy every upgrade and character in multiplayer.
0.6%


True Commitment

Reach level 60 in multiplayer.
0.6%


Artilleryman

Kill 20 enemy players in multiplayer using a turret.
0.6%


Monkey Around

In multiplayer, escape death 3 times by using the rope ascender.
0.6%


I'm all that!

Win a ranked match in every multiplayer mode.
0.5%