Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Tobe's Vertical Adventure

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Thank You Tobe! The Quest Is Over

Clear Tobe's Story Mode
7.2%


Rescue Ranger

Rescue All Animals With Any Character
4.7%


Last Minute Rescue

Clear Nana's Story Mode
3.8%


I'm Not A Thief, I'm A Treasure Hunter!

Collect All Treasures With Any Character
3.5%


It's Dangerous To Go Alone

Clear Co-Op Story Mode
2.1%


Secret Passage

Nana escapes each of the crumbling Mystic Caves within a total of 115 seconds
1.3%


Super Sonic Speed

Tobe escapes each of the crumbling Mystic Caves with all treasures and animals within a total of 120 seconds
1.2%


Nana, is that you?

Tobe escapes each of the crumbling Frozen Cavern with all treasures and animals within a total of 130 seconds
1.1%


In Time For Goodbye

Tobe escapes each of the crumbling Phoenix Cave with all treasures and animals within a total of 145 seconds
1.0%


She Stole Our Ride!

Nana escapes each of the crumbling Frozen Cavern within a total of 90 seconds
1.0%


No Necklace For The Ducks

Nana escapes each of the crumbling Grand Pyramid within a total of 145 seconds
0.9%


Dude, Where's My Magicite?

Nana escapes each of the crumbling Phoenix Cave within a total of 95 seconds
0.9%


I Could Use A Plunger Gun

Tobe escapes each of the crumbling Grand Pyramid with all treasures and animals within a total of 190 seconds
0.9%