Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Tobe's Vertical Adventure

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 13
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
6.6%

Thank You Tobe! The Quest Is Over

Clear Tobe's Story Mode
4.5%

Rescue Ranger

Rescue All Animals With Any Character
3.8%

Last Minute Rescue

Clear Nana's Story Mode
3.4%

I'm Not A Thief, I'm A Treasure Hunter!

Collect All Treasures With Any Character
2.3%

It's Dangerous To Go Alone

Clear Co-Op Story Mode
1.6%

Secret Passage

Nana escapes each of the crumbling Mystic Caves within a total of 115 seconds
1.5%

Super Sonic Speed

Tobe escapes each of the crumbling Mystic Caves with all treasures and animals within a total of 120 seconds
1.4%

Nana, is that you?

Tobe escapes each of the crumbling Frozen Cavern with all treasures and animals within a total of 130 seconds
1.3%

Dude, Where's My Magicite?

Nana escapes each of the crumbling Phoenix Cave within a total of 95 seconds
1.3%

I Could Use A Plunger Gun

Tobe escapes each of the crumbling Grand Pyramid with all treasures and animals within a total of 190 seconds
1.3%

She Stole Our Ride!

Nana escapes each of the crumbling Frozen Cavern within a total of 90 seconds
1.3%

In Time For Goodbye

Tobe escapes each of the crumbling Phoenix Cave with all treasures and animals within a total of 145 seconds
1.2%

No Necklace For The Ducks

Nana escapes each of the crumbling Grand Pyramid within a total of 145 seconds