Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Tiny and Big: Grandpa's Leftovers

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 53
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Oldschooler

Play every Reality Boy (TM) level.
71.8%


Stone Collector

Collect one Boring Stone.
66.2%


Mr Fizz

Use the Laser 50 times.
52.9%


Mr Burst

Use the Rocket 50 times.
45.1%


Fabulous Dentist

Maybe a future job career?
44.5%


Göttersturz.

Some Gods must fall.
40.4%


Invincible Pupil

Don't fail on the first try, will you?
39.8%


Juke Boxing

Collect all tapes in one level.
35.8%


God of Ascension

Some Gods have to be found.
29.4%


Join the Band

Groupies sneak backstage.
29.3%


Rubble Maker

Make a lot of rubble.
28.5%


Hungry Hole

This hole is hungry.
23.9%


The God of the Dull Rock

Find trace of the secret Gods.
20.5%


Call Me Done!

Complete the game.
19.2%


God of Darkness

Even dark gods want attention.
18.8%


The God of Trying

Find the Manifestations of Arrogance.
13.9%


No Soil for Big

Out of kilter, out of sight.
13.1%


Butcher

The axe must swing to get it on.
13.1%


Tape Afficionado

Collect music for ages.
12.1%


Pest Control

Late revenge for clogging up my basement!
9.4%


Hot Feet

Run, Run, Run!
9.2%


Fireangst

Finish a level without using the Rocket.
9.0%


Bull's Eye

Become a Master of the Rocket.
8.7%


The God of Passage

Find trace of the secret Gods.
8.2%


Clay Pigeons

I hate pigeons! No poison in the house, a laser will do.
6.4%


Pattern Recognition

Pattern Shmattern.
6.2%


Destroy the Destroyed

A crossed bridge is useless, especially if it's broken anyway.
6.0%


Uber Butcher

Squeak, Piggy, squeak!
5.6%


Stones No. 1

Find every Boring Stone in the first level.
5.6%


The Dark Passage

Fear of the dark?
5.5%


The God of the Vortex

Find trace of the secret Gods.
4.0%


Stones No. 2

Find every Boring Stone in the second level.
3.4%


High Ground

Perfect lookout, isn't it?
3.2%


Parlicious

Finish a level with the given number of cuts.
3.0%


Ueberpar

Finish a level with less than the given number of cuts.
2.8%


Your Cutness

Use the Laser a thousand times.
2.7%


God of Machines

He, who is made of pixels.
2.5%


Invincible Fighter

Be brave and stay alive!
2.4%


Stones No. 5

Find every Boring Stone in the fifth level.
2.3%


No Pull for Me, Sir!

Finish a level without using the Claw.
2.1%


In Your Face!

In Your FACE!
1.8%


Invincible Cliffhanger

Be strong and never die.
1.7%


Can't Handle This

Finish a level without using the Laser.
1.7%


Stoney Fabric

To cure your loss, you have to give in to those aggressive feelings.
1.6%


Saw the Creatorers

Find every secret God disc in the game.
1.3%


Gambler!

Find all the machines!
1.3%


Stones No. 3

Find every Boring Stone in the third level.
1.3%


Your Burstness

Use the Rocket a thousand times.
1.2%


Invincible Runner

Evade those stones!
1.2%


Stones No. 4

Find every Boring Stone in the fourth level.
1.2%


Invincible Explorer

Don't smush yourself!
1.2%


The Boringness Continues

Collect one thousand Boring Stones.
1.1%


Invincible Ghosthunter

Don't be afraid, be brave and stay alive!
1.1%