สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Tidalis

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 64
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
49.3%

Victory!

Win a game.
45.5%

Block Sweeper Mk I

Clear 100 Blocks
38.4%

Score Aficionado

Score 1000 Points In A Single Chain
38.1%

Putting Things Together

Clear 10 Blocks In A Single Chain
37.9%

Deep Thinker

Create A Combo At Least 4 Deep
36.9%

Losing is Fun!

Lose a game.
36.4%

Welcoming Committee

Receive The Official Welcoming Ritual Of Tidalis. (Meet Pickles)
31.1%

Block Sweeper Mk II

Clear 500 Blocks
29.0%

Combo Sweeper

Clear 25 Blocks In A Single Combo
28.3%

10 Victories!

Win 10 games.
26.9%

A Little Slow

Meet Bubba.
25.6%

Meet A Model

Find Out About Tidalis' Resident Model
22.7%

Block Sweeper Mk III

Clear 1000 Blocks
22.2%

Ouch!

Lose 10 games.
19.9%

A Combo's Combo

Score 5000 Points In A Single Combo
18.6%

Summer Swimming Hole

Create A Combo At Least 6 Deep
14.2%

Block Buster Mk I

Clear 2000 Blocks
14.0%

Chain Me Up Mk I

Clear 20 Blocks In A Single Chain
13.9%

Score Elite Mk I

Score 5000 Points In A Single Chain
11.5%

Combo Crusher Mk I

Clear 50 Blocks In A Single Combo
10.1%

Deep Diver Mk II

Create A Combo At Least 8 Deep
9.7%

Score Elite Mk II

Score 10000 Points In A Single Chain
9.6%

That's a lot of fun!

Lose 50 games.
8.4%

Block Buster Mk II

Clear 5000 Blocks
8.3%

Combo Crusher Mk II

Clear 75 Blocks In A Single Combo
7.8%

Scary Bird Lady

Meet Crowlotta
7.4%

True Love

Meet Gary.
7.3%

Chain Me Up Mk II

Clear 30 Blocks In A Single Chain
7.2%

Cooking With Combos Mk I

Score 50000 Points In A Single Combo
7.1%

Deepest Depths Mk I

Create A Combo At Least 10 Deep
6.9%

Combo Annihilator Mk I

Clear 100 Blocks In A Single Combo
6.0%

Score Perfectionist Mk I

Score 50000 Points In A Single Chain
6.0%

50 Victories!

Win 50 games.
5.8%

Calling Dr. Wiggles

Speak To Dr. Wiggles
5.7%

In Orbit!

Total Stream Travel Distance Of 2,000,000 pixels (low-earth orbit upper bound, in meters).
5.6%

Block Buster Mk III

Clear 10000 Blocks
5.6%

Chains Of Chains Mk I

Clear 50 Blocks In A Single Chain
5.5%

Cooking With Combos Mk II

Score 100000 Points In A Single Combo
5.5%

Combo Annihilator Mk II

Clear 150 Blocks In A Single Combo
5.5%

Score Perfectionist Mk II

Score 100000 Points In A Single Chain
5.4%

Elementary, My Dear!

Meet Socrates
5.2%

Wild Rabid Ghost Dogs

Aieeeee!
4.8%

Block Annihilator Mk I

Clear 15000 Blocks
4.5%

Witness Great Sculpting Abilities

You Have To See It To Believe It.
4.5%

Flaming Wild Rabid Ghost Dogs

Everything Is Better With Fire.
4.4%

Deepest Depths Mk II

Create A Combo At Least 15 Deep
4.3%

Block Annihilator Mk II

Clear 20000 Blocks
4.0%

Avoid A Giant Squid Attack

Reach The Jeweled Palace
4.0%

Gold Plated Combo Mk I

Score 500000 Points In A Single Combo
4.0%

Score Perfectionist Mk III

Score 500000 Points In A Single Chain
3.7%

Block Annihilator Mk III

Clear 30000 Blocks
3.6%

Gold Plated Combo Mk II

Score 1000000 Points In A Single Combo
3.6%

Dr. Wiggles Sighting

Witnesss Dr. Wiggles' Mind-Bendingly-Horrifying Body.
3.4%

Witness Great Sculpting Abilities, Again

Never Too Much Of A Good Thing.
3.0%

Extrinsic Rewards

Get The Ultimate Treasure.
3.0%

Deepest Depths Mk III

Create A Combo At Least 30 Deep
2.8%

Combo Annihilator Mk III

Clear 1000 Blocks In A Single Combo
2.8%

Chains Of Chains Mk II

Clear 144 Blocks In A Single Chain
2.8%

Block Annihilator Mk IV

Clear 50000 Blocks
2.6%

Gold Plated Combo Mk III

100000000 Points In A Single Combo
2.3%

Block Annihilator Mk V

Clear 100000 Blocks
2.2%

High Orbit!

Total Stream Travel Distance of 35,786,000 pixels (geosynchronous orbit, in meters).
2.2%

Chains Of Chains Mk III

Clear 500 Blocks In A Single Chain
2.1%

To The Moon!

Total Stream Travel Distance of 384,000,000 pixels (distance from earth's surface to the moon, in meters).