Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Walking Dead

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 48
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Out of the Frying Pan

Complete chapter 1 of episode 1.
81.9%


Adventures in Babysitting

Complete chapter 2 of episode 1.
79.0%


In Your Charge

Complete chapter 3 of episode 1.
77.8%


Rock and a Hard Place

Complete chapter 4 of episode 1.
73.8%


It's Just One Bullet

Complete chapter 5 of episode 1.
66.6%


Hey, Bud

Complete chapter 6 of episode 1.
65.2%


Two Enter, One Leaves

Complete chapter 7 of episode 1.
64.8%


Everything's Going to be Okay

Complete Episode 1: A New Day.
64.0%


Going Hungry

Complete chapter 1 of episode 2.
60.2%


Conversation Killer

Complete chapter 2 of episode 2.
59.1%


Thank you for shopping at Save Lots!

Complete chapter 3 of episode 2.
56.0%


Guess Who's Coming to Dinner

Complete chapter 4 of episode 2.
54.6%


Too Much Salt Will Kill You

Complete chapter 5 of episode 2.
54.5%


Taking Charlotte

Complete chapter 6 of episode 2.
54.3%


It's Not Stealing If You Need It

Complete Episode 2: "Starved For Help"
53.9%


You Fight Like A Dairy Farmer

Complete chapter 7 of episode 2.
53.9%


Goodbye, She Quietly Says

Completed chapter 1 of episode 3.
51.9%


Bad Blood

Completed chapter 2 of episode 3.
51.8%


Hit the Road

Completed chapter 3 of episode 3.
51.0%


What now?

Completed chapter 4 of episode 3.
50.8%


Handle It

Completed chapter 5 of episode 3.
49.8%


Unexpected Delay

Completed chapter 6 of episode 3.
49.2%


Lend Me Your Ears

Completed Episode 3: "Long Road Ahead"
48.2%


Look Behind You

Completed chapter 7 of episode 3.
48.2%


Georgia's First City

Completed chapter 1 of episode 4.
46.6%


Down By The River

Completed chapter 2 of episode 4.
45.7%


Support Group

Completed chapter 3 of episode 4.
45.3%


Bedside Manor

Completed chapter 4 of episode 4.
45.2%


Georgia's Last City

Completed chapter 5 of episode 4.
44.8%


For Whom The Bell Tolls

Completed chapter 6 of episode 4.
44.1%


Penultimate

Completed chapter 8 of episode 4.
44.0%


The Morning After

Completed chapter 7 of episode 4.
44.0%


Into The Fire

Completed chapter 1 of episode 5.
43.1%


Twice Shy

Completed chapter 2 of episode 5.
42.9%


There Ain't No Way

Completed chapter 3 of episode 5.
42.8%


The Marsh House

Completed chapter 5 of episode 5.
42.6%


Mercy

Completed chapter 4 of episode 5.
42.6%


What's in the bag?

Completed chapter 6 of episode 5.
42.5%


Stay Close To Me

Completed chapter 7 of episode 5.
42.5%


What Remains

Completed chapter 8 of episode 5.
41.1%


Chain Gang

Completed Vince's Chapter.
23.0%


Abandoner

Completed Wyatt's Chapter.
22.8%


Who Goes There?

Completed Bonnie's Chapter.
22.6%


Paradise Lost

Completed Shel's Chapter.
22.6%


Friends Like These

Completed Russell's Chapter.
22.5%


Loose Ends

Completed the Epilogue.
22.0%


Reunited

Found an old friend.
15.8%


Two out of Three

Won a game of Rock/Paper/Scissors.
13.4%