Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Polynomial

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 14
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Killed 1 enemy (TEST)

Killed 1 enemy (TEST)
55.7%


Sore throat

Eat too many (more than 10) snowflakes within game life. Snowflakes will be present in Christmas level when its Christmas.
32.7%


Junior bot destroyer

Kill 10 enemies in 1 minute.
13.2%


Sunburn

Use the sun to kill an enemy
9.2%


Bot destroyer

Kill 30 enemies in 1 minute.
1.9%


Persistent bot destroyer

Kill 100 enemies in 5 minutes
1.4%


Bot exterminator

This is a hard one. Kill 100 enemies in 1 minute. Try using autoaim and fast bullets.
1.2%


I like flowers

Fly through 10 flowers in 5 minutes.
1.0%


Persistent bot exterminator

Like 100 kills in 1 minute, except you have to keep the rate for 5 minutes.
0.7%


Antibotic

Kill 500 enemies in 1 minute.
0.7%


Slow massacre

Kill 500 enemies in 20 minutes.
0.7%


Wildlife preservation

Kill 10 enemies in process of eating an ally (ghost) in 1 minute.
0.7%


I thought it's impossible. You proved me wrong.

Kill 30 enemies that are in process of eating an ally (ghost) in 1 minute.
0.6%


Greenpeace

Kill 100 enemies that are in process of eating an ally (ghost) in 5 minutes.
0.5%