Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Maw

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 15
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
80.4%

All Growed Up

Help Maw grow for the first time.
27.3%

Time for BBQ

With the Gastro power, flame at least 150 objects and/or creatures.
24.9%

Ground and Pound

With the Puff-Tor power, smash at least 50 objects and/or creatures.
24.1%

Eyes of the Beloofer

With the Loofer power, laser at least 125 objects and/or creatures.
22.6%

Tastes like Snot

Find and eat 30 Gloobers.
22.0%

Destroyer of Yums

Find and eat 200 Yums.
19.2%

Hard-Headed

With the Beetull power, ram at least 50 objects and/or creatures.
18.0%

You're totally MAWESOME!

Complete the entire game.
12.3%

Energize

With the Bulbous power, electrify at least 50 objects and/or creatures.
6.9%

That's Just Gross

Find and eat all the Snuffles.
5.9%

Speeder Lane

Get 100% Eaten and Eat the Snuffle in Speeder Lane.
4.6%

River Redirect

Get 100% Eaten and Eat the Snuffle in River Redirect.
4.5%

Little Planet of Horrors

Get 100% Eaten in each level.
4.5%

Brute Force

Get 100% Eaten and Eat the Snuffle in Brute Force.
2.3%

Six Meals a Day

Play during Maw's six meal times: Breakfast, Brunch, Lunch, Dunch, Dinner, and Midnight Feast.