Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Maw

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 15
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
80.5%

All Growed Up

Help Maw grow for the first time.
27.4%

Time for BBQ

With the Gastro power, flame at least 150 objects and/or creatures.
25.0%

Ground and Pound

With the Puff-Tor power, smash at least 50 objects and/or creatures.
24.2%

Eyes of the Beloofer

With the Loofer power, laser at least 125 objects and/or creatures.
22.7%

Tastes like Snot

Find and eat 30 Gloobers.
22.1%

Destroyer of Yums

Find and eat 200 Yums.
19.3%

Hard-Headed

With the Beetull power, ram at least 50 objects and/or creatures.
18.2%

You're totally MAWESOME!

Complete the entire game.
12.4%

Energize

With the Bulbous power, electrify at least 50 objects and/or creatures.
7.0%

That's Just Gross

Find and eat all the Snuffles.
5.9%

Speeder Lane

Get 100% Eaten and Eat the Snuffle in Speeder Lane.
4.7%

River Redirect

Get 100% Eaten and Eat the Snuffle in River Redirect.
4.6%

Little Planet of Horrors

Get 100% Eaten in each level.
4.6%

Brute Force

Get 100% Eaten and Eat the Snuffle in Brute Force.
2.4%

Six Meals a Day

Play during Maw's six meal times: Breakfast, Brunch, Lunch, Dunch, Dinner, and Midnight Feast.