Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Maw

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 15
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

All Growed Up

Help Maw grow for the first time.
79.4%


Time for BBQ

With the Gastro power, flame at least 150 objects and/or creatures.
27.9%


Ground and Pound

With the Puff-Tor power, smash at least 50 objects and/or creatures.
25.9%


Eyes of the Beloofer

With the Loofer power, laser at least 125 objects and/or creatures.
25.2%


Tastes like Snot

Find and eat 30 Gloobers.
23.7%


Destroyer of Yums

Find and eat 200 Yums.
22.6%


Hard-Headed

With the Beetull power, ram at least 50 objects and/or creatures.
20.1%


You're totally MAWESOME!

Complete the entire game.
19.0%


Energize

With the Bulbous power, electrify at least 50 objects and/or creatures.
12.7%


That's Just Gross

Find and eat all the Snuffles.
6.9%


Speeder Lane

Get 100% Eaten and Eat the Snuffle in Speeder Lane.
5.6%


Little Planet of Horrors

Get 100% Eaten in each level.
4.4%


River Redirect

Get 100% Eaten and Eat the Snuffle in River Redirect.
4.3%


Brute Force

Get 100% Eaten and Eat the Snuffle in Brute Force.
4.2%


Six Meals a Day

Play during Maw's six meal times: Breakfast, Brunch, Lunch, Dunch, Dinner, and Midnight Feast.
2.1%