Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Lord of the Rings: War in the North

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 46
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Friend to the Eagles

74.3%


Sudden Fury

Perform 3 critical hits within 10 seconds.
71.9%


Elf-friend

62.8%


Foe-hammer

Kill 200 enemies in a single playthrough.
57.1%


Where there's life, there's hope

Revive a fallen ally.
55.5%


Fell-handed

Deal 1500 damage in a single melee strike.
53.2%


Tharzog's Bane

47.4%


Defender of the North

Achieve level 10.
42.6%


Gem-studded

Slot an elfstone into an item.
42.6%


Expert Treasure-hunter.

Locate 5 gilded treasure chests in a single playthrough.
41.9%


Tracker

39.9%


Begone, lord of carrion!

37.5%


Trusted with the Secret

37.2%


War-hardened

Achieve at least 1 rank in a tier 3 skill.
34.8%


Bane of Mordor

Kill 600 enemies in a single playthrough.
31.9%


Giant-slayer

31.9%


Relentless

While in Hero Mode, perform a streak of 50 hits.
29.8%


Troll's Bane

Slay the wild snow trolls.
29.7%


Swift-winged Warrior

Summon Beleram 10 times in a single playthrough.
28.6%


Mountain-breaker

28.5%


Like a Thunderbolt

Deal 3000 damage with a single ranged strike.
28.5%


Wulfrun's Bane

27.6%


Spider-slayer

25.6%


Dragon-hoard

Amass 25,000 coins.
24.6%


In the Dragon's Den

24.1%


Friend to the Ring-bearer

24.0%


Champion of the North

Achieve level 20.
23.4%


Siege-breaker

22.6%


Now for wrath, now for ruin!

Kill 4 enemies simultaneously.
21.5%


Friend of the Woodland Realm

20.4%


Hero of the North

19.7%


Many deeds, great and small

Complete 15 quests in a single playthrough.
19.6%


War-machinist

Kill 150 enemies with war machines in a single playthrough.
18.9%


Victorious in Battle

Complete a playthrough on at least Normal difficulty.
16.2%


Eagle Savior

15.5%


Keen-eyed Marksman

Kill 50 enemies with headshots in a single playthrough.
13.6%


Seeker

Discover 25 secrets in a single playthrough.
11.9%


Herb-master

Create 15 potions in a single playthrough.
9.1%


Strength of Our Alliance

Slay one enemy together with 2 other players.
7.7%


The Lidless Eye

Complete the investigation of the Cult of the Lidless Eye.
6.6%


Warrior Exemplar

For one character unlock every skill that provides a modification to War Cry, Sanctuary or Evasion.
5.4%


Hero of Legend

Complete a playthrough on Heroic difficulty.
3.5%


Living Shield

Absorb 25,000 total damage during the course of 1 level.
3.4%


Battle-master

Unlock every active-cast ability in one character’s skill tree.
3.3%


Well-arrayed

Equip all parts of an armor set.
2.7%


Against All Odds

Complete a playthrough on Legendary difficulty.
1.9%