Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Lord of the Rings: War in the North

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 46
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
74.3%

Friend to the Eagles

71.9%

Sudden Fury

Perform 3 critical hits within 10 seconds.
62.9%

Elf-friend

57.3%

Foe-hammer

Kill 200 enemies in a single playthrough.
55.8%

Where there's life, there's hope

Revive a fallen ally.
53.4%

Fell-handed

Deal 1500 damage in a single melee strike.
47.8%

Tharzog's Bane

43.0%

Defender of the North

Achieve level 10.
43.0%

Gem-studded

Slot an elfstone into an item.
42.5%

Expert Treasure-hunter.

Locate 5 gilded treasure chests in a single playthrough.
40.3%

Tracker

37.9%

Begone, lord of carrion!

37.6%

Trusted with the Secret

35.1%

War-hardened

Achieve at least 1 rank in a tier 3 skill.
32.3%

Giant-slayer

32.1%

Bane of Mordor

Kill 600 enemies in a single playthrough.
30.1%

Troll's Bane

Slay the wild snow trolls.
30.1%

Relentless

While in Hero Mode, perform a streak of 50 hits.
28.9%

Mountain-breaker

28.9%

Like a Thunderbolt

Deal 3000 damage with a single ranged strike.
28.8%

Swift-winged Warrior

Summon Beleram 10 times in a single playthrough.
28.0%

Wulfrun's Bane

26.0%

Spider-slayer

25.2%

Dragon-hoard

Amass 25,000 coins.
24.5%

In the Dragon's Den

24.4%

Friend to the Ring-bearer

23.8%

Champion of the North

Achieve level 20.
23.0%

Siege-breaker

21.7%

Now for wrath, now for ruin!

Kill 4 enemies simultaneously.
20.8%

Friend of the Woodland Realm

20.1%

Hero of the North

20.1%

Many deeds, great and small

Complete 15 quests in a single playthrough.
19.0%

War-machinist

Kill 150 enemies with war machines in a single playthrough.
16.7%

Victorious in Battle

Complete a playthrough on at least Normal difficulty.
15.8%

Eagle Savior

13.7%

Keen-eyed Marksman

Kill 50 enemies with headshots in a single playthrough.
12.5%

Seeker

Discover 25 secrets in a single playthrough.
9.4%

Herb-master

Create 15 potions in a single playthrough.
8.1%

Strength of Our Alliance

Slay one enemy together with 2 other players.
6.8%

The Lidless Eye

Complete the investigation of the Cult of the Lidless Eye.
5.6%

Warrior Exemplar

For one character unlock every skill that provides a modification to War Cry, Sanctuary or Evasion.
3.6%

Hero of Legend

Complete a playthrough on Heroic difficulty.
3.5%

Battle-master

Unlock every active-cast ability in one character’s skill tree.
3.5%

Living Shield

Absorb 25,000 total damage during the course of 1 level.
2.7%

Well-arrayed

Equip all parts of an armor set.
2.0%

Against All Odds

Complete a playthrough on Legendary difficulty.