Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The First Templar

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 50
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
65.5%

Not a Scratch

Kill 5 enemies in less than a minute without taking damage
61.2%

The Hero of Cyprus

49.1%

Beast Slayer

47.9%

Just a flesh wound

Finish a whole level without both characters dropping below 1 health orb
46.3%

Thorough

Complete all bonus objectives in a single level
44.3%

Observant

Discover a clue
42.0%

Destructive

Smash 5 enemy shields
41.1%

A Lady with an Attitude

39.8%

Treasure hunter

Discover all chests in a single level
38.0%

Down, boy!

Save your partner from a dog attack
35.9%

Miracle Worker

Use the "Revive" action to help your teammate
34.3%

Look out below!

Kill an enemy by knocking him from a ledge
31.0%

No Stone Unturned

Destroy a breakable wall
30.1%

Juggernaut

Advance a character to 5 health orbs
29.5%

Savior of Acre

28.3%

What was that?

Distract and then stealth kill an enemy
25.8%

No escape

A fleeing enemy is killed with a siege weapon by you or your partner
25.4%

Vigor

Advance a character to 5 stamina orbs
24.9%

Siege Operator

Kill all opposing squads with a siege weapon
24.5%

Watch Your Step

Disarm a Bear trap
22.5%

An Honorable Enemy

21.8%

The Duelist

Win a duel
21.6%

Daggermistress

Acquire all Dagger throw skills for Marie
19.9%

Friday the 13th

18.9%

Executor

Finish off 30 fallen enemies
17.2%

Whirlwind strike

Hit 4 enemies with your all-around attack at the same time
16.8%

Charge!

Acquire all Charge skills for Celian
16.4%

The Lost Temple

16.2%

Team Tactics

Kill an enemy grabbed by the other character
15.7%

Silent and deadly

Perform 50 stealth kills
15.5%

Healing hands

Heal your partner with the Mass Prayer skill
15.2%

Pyromaniac

Set 50 objects on fire
14.0%

The Cup of Christ

12.3%

Expert Tracker

Successfully track 20 trails to their end
12.0%

Templar Knight

Complete all levels on casual or higher difficulty
9.0%

Fight back

Succesfully perform 10 counter moves
7.9%

Templar Master

Complete all levels on normal or higher difficulty
6.2%

Arsenal

Find all collectible weapons in the game
6.1%

Byzantine ways

Complete the Arena
5.8%

Wardrobe

Find all collectible outfits in the game
5.5%

Bull Rush

Hit 4 enemies with your charge attack at the same time
5.5%

Dance of blades

Kill 15 opponents with Cyclone strike in the Arena
4.0%

Long Ranged

Kill 20 enemies with a ranged attack
3.8%

Crowd favorite

Complete all bonus objectives in the Arena
3.7%

Chronicles of the Temple

Collect all Templar Chronicles
3.1%

Templar Grand Master

Complete all levels on hard difficulty
2.6%

Dedicated

Complete all bonus objectives on all levels
2.5%

Gladiator

Complete the first Arena round without taking damage
2.2%

Elite Gladiator

Complete the second Arena round without taking damage
2.1%

Master Gladiator

Complete the third Arena round without taking damage