สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

The Dark Eye: Chains of Satinav

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 36
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
72.3%

Rise from the dirt

Let me go!
46.8%

Into the big, wide world

The journey begins …
42.7%

On the run

Fast! Let's get away from here!
40.9%

Orc splicer

We need to be very, very careful!
36.8%

Ahoy!

Have you rowed all the way here?
35.0%

Humble servant

Modesty is a virtue.
33.2%

Wet feet

Pretty swampy here …
32.4%

Strange realms

That really defies the laws of physics!
30.2%

Party animal

Promise Occulunculus a great birthday party.
29.8%

A cold welcome

This place has changed a lot.
29.2%

Penny-pincher

I don't intend to throw my money down the drain.
28.5%

The lion's den

Now it's everything or nothing!
24.6%

A romantic heart

Suprise Nuri with a small gift.
24.5%

Philantropist

Keep someone from doing something stupid.
22.6%

Snoop

Eavesdrop on the orcs thoroughly.
21.5%

An honest man

I don't want to lie to you …
18.9%

Fisherman

Tight Lines!
18.1%

A real adventurer

17.7%

Changing seasons

Spring, summer, autumn and winter.
17.5%

Ladies man

Yes, I do!
14.4%

Book worm

Research all of the library topics.
13.1%

Marksman

Hit the basket straight away.
11.9%

Thruster

A jolly good blow!
8.7%

He died for the cause

Go ahead, do it! I don't care …
8.3%

Mack the Knife

Feel the cold steel!
7.4%

Feelin' dizzy!

Up, down, up, down …
6.2%

Not a ladies man

No, I really don't want to!
6.1%

Hard-boiled adventurer

5.6%

Eagle-eye

5.5%

Loud-mouthed bragger

Now and then, boasting about yourself is okay.
5.4%

Horse-whisperer

Don't tell me, tell the horse!
4.9%

Light board operator

Could you switch the light on?
4.8%

World-whisperer

3.8%

Healer

3.8%

Destroyer

2.4%

Endurance