Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Dark Eye: Chains of Satinav

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 36
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Rise from the dirt

Let me go!
81.9%


Into the big, wide world

The journey begins …
56.3%


On the run

Fast! Let's get away from here!
51.5%


Orc splicer

We need to be very, very careful!
49.4%


Ahoy!

Have you rowed all the way here?
44.4%


Humble servant

Modesty is a virtue.
41.3%


Wet feet

Pretty swampy here …
39.8%


Strange realms

That really defies the laws of physics!
38.8%


Party animal

Promise Occulunculus a great birthday party.
35.8%


A cold welcome

This place has changed a lot.
35.2%


The lion's den

Now it's everything or nothing!
33.4%


Penny-pincher

I don't intend to throw my money down the drain.
30.9%


A romantic heart

Suprise Nuri with a small gift.
27.8%


Philantropist

Keep someone from doing something stupid.
27.2%


Snoop

Eavesdrop on the orcs thoroughly.
26.4%


An honest man

I don't want to lie to you …
24.5%


Ladies man

Yes, I do!
20.5%


Fisherman

Tight Lines!
20.5%


A real adventurer

20.3%


Changing seasons

Spring, summer, autumn and winter.
19.9%


Book worm

Research all of the library topics.
15.3%


Marksman

Hit the basket straight away.
14.6%


Thruster

A jolly good blow!
12.2%


He died for the cause

Go ahead, do it! I don't care …
10.4%


Mack the Knife

Feel the cold steel!
7.9%


Feelin' dizzy!

Up, down, up, down …
6.8%


Hard-boiled adventurer

5.8%


Not a ladies man

No, I really don't want to!
5.5%


Eagle-eye

5.1%


Loud-mouthed bragger

Now and then, boasting about yourself is okay.
4.7%


Horse-whisperer

Don't tell me, tell the horse!
4.2%


World-whisperer

3.9%


Light board operator

Could you switch the light on?
3.7%


Destroyer

2.6%


Healer

2.6%


Endurance

1.4%