Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Dark Eye: Chains of Satinav

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 36
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
72.6%

Rise from the dirt

Let me go!
47.3%

Into the big, wide world

The journey begins …
43.2%

On the run

Fast! Let's get away from here!
41.4%

Orc splicer

We need to be very, very careful!
37.3%

Ahoy!

Have you rowed all the way here?
35.3%

Humble servant

Modesty is a virtue.
33.6%

Wet feet

Pretty swampy here …
32.8%

Strange realms

That really defies the laws of physics!
30.6%

Party animal

Promise Occulunculus a great birthday party.
30.2%

A cold welcome

This place has changed a lot.
29.4%

Penny-pincher

I don't intend to throw my money down the drain.
28.9%

The lion's den

Now it's everything or nothing!
24.8%

A romantic heart

Suprise Nuri with a small gift.
24.8%

Philantropist

Keep someone from doing something stupid.
22.9%

Snoop

Eavesdrop on the orcs thoroughly.
21.8%

An honest man

I don't want to lie to you …
19.0%

Fisherman

Tight Lines!
18.3%

A real adventurer

17.9%

Changing seasons

Spring, summer, autumn and winter.
17.7%

Ladies man

Yes, I do!
14.5%

Book worm

Research all of the library topics.
13.2%

Marksman

Hit the basket straight away.
12.0%

Thruster

A jolly good blow!
8.8%

He died for the cause

Go ahead, do it! I don't care …
8.4%

Mack the Knife

Feel the cold steel!
7.5%

Feelin' dizzy!

Up, down, up, down …
6.2%

Not a ladies man

No, I really don't want to!
6.1%

Hard-boiled adventurer

5.6%

Eagle-eye

5.5%

Loud-mouthed bragger

Now and then, boasting about yourself is okay.
5.3%

Horse-whisperer

Don't tell me, tell the horse!
4.8%

Light board operator

Could you switch the light on?
4.8%

World-whisperer

3.7%

Healer

3.7%

Destroyer

2.4%

Endurance