Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Dark Eye: Chains of Satinav

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 36
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Rise from the dirt

Let me go!
80.7%


Into the big, wide world

The journey begins …
55.1%


On the run

Fast! Let's get away from here!
50.5%


Orc splicer

We need to be very, very careful!
48.5%


Ahoy!

Have you rowed all the way here?
43.6%


Humble servant

Modesty is a virtue.
40.6%


Wet feet

Pretty swampy here …
39.2%


Strange realms

That really defies the laws of physics!
38.2%


Party animal

Promise Occulunculus a great birthday party.
35.4%


A cold welcome

This place has changed a lot.
34.9%


The lion's den

Now it's everything or nothing!
33.2%


Penny-pincher

I don't intend to throw my money down the drain.
31.5%


A romantic heart

Suprise Nuri with a small gift.
27.8%


Philantropist

Keep someone from doing something stupid.
27.4%


Snoop

Eavesdrop on the orcs thoroughly.
26.2%


An honest man

I don't want to lie to you …
24.5%


Fisherman

Tight Lines!
20.5%


A real adventurer

20.3%


Ladies man

Yes, I do!
20.3%


Changing seasons

Spring, summer, autumn and winter.
20.0%


Book worm

Research all of the library topics.
15.5%


Marksman

Hit the basket straight away.
14.6%


Thruster

A jolly good blow!
12.4%


He died for the cause

Go ahead, do it! I don't care …
10.2%


Mack the Knife

Feel the cold steel!
8.2%


Feelin' dizzy!

Up, down, up, down …
7.1%


Hard-boiled adventurer

6.0%


Not a ladies man

No, I really don't want to!
5.8%


Eagle-eye

5.2%


Loud-mouthed bragger

Now and then, boasting about yourself is okay.
5.0%


Horse-whisperer

Don't tell me, tell the horse!
4.6%


World-whisperer

4.2%


Light board operator

Could you switch the light on?
4.1%


Destroyer

2.9%


Healer

2.9%


Endurance

1.7%