Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Dark Eye: Chains of Satinav

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 36
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
73.6%

Rise from the dirt

Let me go!
48.1%

Into the big, wide world

The journey begins …
43.9%

On the run

Fast! Let's get away from here!
42.1%

Orc splicer

We need to be very, very careful!
38.0%

Ahoy!

Have you rowed all the way here?
35.8%

Humble servant

Modesty is a virtue.
34.2%

Wet feet

Pretty swampy here …
33.4%

Strange realms

That really defies the laws of physics!
31.1%

Party animal

Promise Occulunculus a great birthday party.
30.7%

A cold welcome

This place has changed a lot.
29.6%

Penny-pincher

I don't intend to throw my money down the drain.
29.3%

The lion's den

Now it's everything or nothing!
25.2%

A romantic heart

Suprise Nuri with a small gift.
25.1%

Philantropist

Keep someone from doing something stupid.
23.2%

Snoop

Eavesdrop on the orcs thoroughly.
22.1%

An honest man

I don't want to lie to you …
19.2%

Fisherman

Tight Lines!
18.5%

A real adventurer

18.1%

Changing seasons

Spring, summer, autumn and winter.
18.0%

Ladies man

Yes, I do!
14.6%

Book worm

Research all of the library topics.
13.3%

Marksman

Hit the basket straight away.
12.0%

Thruster

A jolly good blow!
8.9%

He died for the cause

Go ahead, do it! I don't care …
8.4%

Mack the Knife

Feel the cold steel!
7.4%

Feelin' dizzy!

Up, down, up, down …
6.1%

Not a ladies man

No, I really don't want to!
6.1%

Hard-boiled adventurer

5.5%

Eagle-eye

5.4%

Loud-mouthed bragger

Now and then, boasting about yourself is okay.
5.3%

Horse-whisperer

Don't tell me, tell the horse!
4.8%

Light board operator

Could you switch the light on?
4.8%

World-whisperer

3.7%

Healer

3.7%

Destroyer

2.3%

Endurance