Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Blackwell Legacy

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Hello Joey

Rosa, meet your new life partner
49.8%


Medium Well Done

Finish the game at least once
42.6%


Savior

Save the Deacon's soul
38.0%


Pacifist

Convince the Deacon to move on without resorting to violence
36.4%


Medium Lie

Bluff your way past the guard on your first attempt
16.6%


Family Historian

Get Joey to tell you everything he knows about your family
12.0%


Crowd Control

Never talk to Joey in public
10.2%


Hear me

Finish the game with both commentary modes active, from the opening menu till the end
7.9%