Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Blackwell Legacy

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
44.9%

Hello Joey

Rosa, meet your new life partner
37.8%

Medium Well Done

Finish the game at least once
33.5%

Savior

Save the Deacon's soul
32.0%

Pacifist

Convince the Deacon to move on without resorting to violence
15.2%

Medium Lie

Bluff your way past the guard on your first attempt
10.9%

Family Historian

Get Joey to tell you everything he knows about your family
9.4%

Crowd Control

Never talk to Joey in public
7.8%

Hear me

Finish the game with both commentary modes active, from the opening menu till the end