สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

The Blackwell Legacy

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 8
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Hello Joey

Rosa, meet your new life partner
45.0%


Medium Well Done

Finish the game at least once
37.7%


Savior

Save the Deacon's soul
33.6%


Pacifist

Convince the Deacon to move on without resorting to violence
32.1%


Medium Lie

Bluff your way past the guard on your first attempt
15.2%


Family Historian

Get Joey to tell you everything he knows about your family
11.0%


Crowd Control

Never talk to Joey in public
9.4%


Hear me

Finish the game with both commentary modes active, from the opening menu till the end
7.8%