Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

The Blackwell Legacy

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 8
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Hello Joey

Rosa, meet your new life partner
46.5%


Medium Well Done

Finish the game at least once
39.0%


Savior

Save the Deacon's soul
34.8%


Pacifist

Convince the Deacon to move on without resorting to violence
33.3%


Medium Lie

Bluff your way past the guard on your first attempt
15.6%


Family Historian

Get Joey to tell you everything he knows about your family
11.3%


Crowd Control

Never talk to Joey in public
9.8%


Hear me

Finish the game with both commentary modes active, from the opening menu till the end
7.9%