สถิติการเล่นเกมทั่วโลก

Texas Cheat'Em

รางวัลความสำเร็จทั่วโลก
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 12
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
62.0%

Sticky Fingers

Steal another player's chips
47.3%

Nosey Parker

Use the Target X-Ray Cheat on another player
45.1%

You're Missing The Point Here

Win a hand with a Straight or better without using any cheats
29.0%

Overkill

Use five or more Cheats in a single hand
28.5%

The Power of Suggestion

Use a "Suggestion" Cheat to assemble a full house or greater
25.6%

Luck O' the Draw

Increase your hand to a Straight or above using Player Swap or Deck Swap
25.0%

Fixer

Use Cheats to go from a High Card to a Straight or better
11.3%

Something's Fishy Here...

Win a hand with 5 of a Kind
9.2%

Cheater For Life

Complete all levels of Career Cheat'em
8.9%

You Low Down, Dirty #@^%!

Win a hand by using the "Guaranteed Win" Cheat
7.4%

Come Out and Play

Win five consecutive PvP games initiated by other players
7.3%

Like a Bad Rash

Win a hand after folding and then using "Unfold"