Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Texas Cheat'Em

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 12
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Sticky Fingers

Steal another player's chips
62.2%


Nosey Parker

Use the Target X-Ray Cheat on another player
47.3%


You're Missing The Point Here

Win a hand with a Straight or better without using any cheats
44.6%


Overkill

Use five or more Cheats in a single hand
29.1%


The Power of Suggestion

Use a "Suggestion" Cheat to assemble a full house or greater
28.4%


Luck O' the Draw

Increase your hand to a Straight or above using Player Swap or Deck Swap
25.5%


Fixer

Use Cheats to go from a High Card to a Straight or better
24.9%


Something's Fishy Here...

Win a hand with 5 of a Kind
11.1%


Cheater For Life

Complete all levels of Career Cheat'em
9.1%


You Low Down, Dirty #@^%!

Win a hand by using the "Guaranteed Win" Cheat
8.6%


Come Out and Play

Win five consecutive PvP games initiated by other players
7.3%


Like a Bad Rash

Win a hand after folding and then using "Unfold"
7.1%