Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Tank Universal

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 27
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
49.0%

Bit Brain

Bit Brain rank achieved.
25.4%

Two Bit Unit

Two Bit Unit rank achieved.
25.0%

Basic Training Ok

Basic training passed.
17.4%

Hit And Runner

128 kills achieved.
14.7%

Shard Snack

256 Powershards collected.
14.4%

Can Read Write

Can Read Write rank achieved.
13.3%

1000 Mile Stare

256 kills achieved.
13.1%

ChipHead!

ChipHead rank achieved.
12.8%

Behemoth Takedown

Behemoth takedown achieved.
12.3%

Big Boy Be Gone!

Megaron Tank takedown achieved.
11.6%

Shard TV Dinner

512 Powershards collected.
11.5%

Full Access

Full Access rank achieved.
11.0%

Glyph Freak

64 Glyphs converted.
10.1%

64 Bit Reaper

64 Bit Reaper rank achieved.
9.7%

128 Bit Hardened

128 Bit Hardened rank achieved.
9.1%

128 Bit Deathtank

128 Bit Deathtank rank achieved.
8.9%

Stepped On Something

Behemoth takedown by minelaying.
8.8%

Hero of the Resistance

Hero of the Resistance medal awarded (normal difficulty)..
8.4%

I Am Sheep Master

Completed the ride first time.
8.2%

128 Bit Overlord

128 Bit Overlord rank achieved.
8.0%

The Big Bang

Nuke launched.
7.2%

256 Bit Supreme

256 Bit Supreme rank achieved.
7.1%

A Full Rack

All upgrades + sub-upgrades installed.
6.9%

Trooper of the Resistance

Trooper of the Resistance medal awarded (easy difficulty).
6.6%

All Transports Away!

All transports evacuated safely.
6.0%

Glyph Freak Deluxe

128 Glyphs collected.
6.0%

Saviour of the Resistance

Saviour of the Resistance medal awarded (hard difficulty)..