Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Symphony

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 31
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Quintet

"A group containing five members" - Perform a 5X chain
89.4%


Audition

Reach a score target
88.5%


Ensemble

"A group of people who perform instrumental or vocal music" - Perform a 10X chain
80.7%


Instrument

Equip a new weapon
80.1%


Solo

Defeat the first boss
75.7%


Orchestra

"A large instrumental ensemble that contains sections of string, brass, woodwind, and percussion instruments" - Equip 4 different weapons simultaneously
59.4%


Niccolò Paganini: 24 Caprices for Solo Violin

Unlock Mezzo-piano difficulty
55.6%


Sostenuto

"Sustained, lengthened" - Reach 30,000 points and finish without dying at the Piano difficulty
52.3%


Concertmaster

"Leader of the first violin section" - Reach the 4-bronze star rating on 10 songs
43.5%


Beethoven: Sonata Op 106 "Hammerklavier"

Unlock Mezzo-forte difficulty
33.3%


Con Brio

"With spirit / vigor" - Get 100% completion and over 30,000 points at the Piano difficulty
20.7%


Samuel Barber: Cello Concerto in A minor (Op. 22)

Unlock Forte difficulty
20.4%


Acceso

"Ignited / on fire" - Perfect game (100% + no death) and over 30,000 points at the Piano difficulty
19.1%


Made it to Carnegie Hall

Upgrade a weapon to level 5
17.1%


Conductor

"Leads a musical ensemble by way of visible gestures" - Reach the 4-Silver star rating on 10 songs
16.3%


Ostinato

"Obstinate, persistent; a short musical pattern that is repeated throughout an entire composition" - Reach 30,000 points and finish without dying at the Mezzo-forte difficulty
16.2%


Crescendo

"A gradual increase in volume of a musical passage" - Find and equip the rare Charging weapon
12.2%


Staccato

"A note of shortened duration separated from the note that may follow by silence" - Find and equip the rare Sonic weapon
12.0%


György Ligeti: Étude Nr. 1 "Désordre"

Unlock Fortissimo difficulty
9.3%


Beethoven

Symphony No. 5 in C minor, Op. 67 (hint: 67 is the key)
5.7%


Bellicoso

"Warlike, bellicose, belligerent or combative" - Get 100% completion and over 30,000 points at the Mezzo-forte difficulty
4.5%


Opus I

"work" or "labour"; a number generally assigned by composers to an individual composition or set of compositions on publication, to help identify their works - Finish the game
4.5%


Con Fuoco

"With fire / in a fiery manner" - Perfect game (100% + no death) and over 30,000 points at the Mezzo-forte difficulty
4.0%


Tacet

"Silent; do not play" - Get 0% completion
2.2%


Sempre

"Always" - Reach 30,000 points and finish without dying at the Fortissimo difficulty
1.9%


Haydn

1.6%


Maestro

"A title of extreme respect given to a master musician" - Reach the 4-gold star rating on 10 songs
1.5%


J.S. Bach

0.9%


Col Pugno

"Bang the piano with the fist" - Get 100% completion and over 30,000 points at the Fortissimo difficulty
0.7%


Vexations

Play 840 minutes
0.6%


Virtuoso

"Performing with exceptional ability, technique, or artistry" - Perfect game (100% + no death) and over 30,000 points at the Fortissimo difficulty
0.6%