สถิติการเล่นเกมโดยรวม

Supreme Commander 2

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 47
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

Communication Breakdown

61.1%


Cakewalk

Win a skirmish match against any AI opponent
54.7%


Second Target

53.0%


Deep Freeze

47.6%


Fatboy Parade

44.1%


Good Game

Win a skirmish match against all AI opponents
41.6%


Luddite

Win a skirmish match without building any Experimentals
40.7%


Nuclear Strike

40.3%


Rodgers is Relieved

38.3%


Start Here

Complete both parts of the tutorial
38.0%


Barge Ahead

35.0%


Replayer

Improve your score on any operation
32.9%


Alarming

32.4%


Dating

Play 10 skirmish matches with one faction
31.8%


Internet Commander

Win an online match
31.5%


Prison Break

30.7%


Hole in the Ground

29.8%


Gorged

29.1%


Reunited

27.8%


Sampling

Win a skirmish match with each faction
26.1%


Downloading

25.4%


Friends

Win a co-op match vs AI
25.3%


Bugs in the System

24.5%


Animal Magnetism

23.8%


Score Hoarder

Get a complete campaign score over 150,000
23.7%


Masster

Extract 1,000,000 mass
23.3%


Sharp Shooter

Destroy 10,000 units
22.8%


Class Reunion

22.8%


Well Stocked

22.1%


Terra Firma

18.2%


Easy Going

Complete all three campaigns on 'Easy' difficulty
18.0%


Master Builder

Build 10,000 units
17.6%


Time Cruncher

Play the game for over 24 hours in total
16.9%


Committed Relationship

Play 25 skirmish matches with one faction
16.5%


Rushin' Front

Win a skirmish match in less than five minutes
14.7%


Survivor

12.4%


A Winner is You

Complete all three campaigns 'Normal' difficulty
11.7%


To the Victor…

Win 25 skirmish matches
11.6%


Good Friends

Win 10 co-op matches vs AI
7.7%


Knows it All

Complete all primary and secondary campaign objectives
3.7%


Ranker

Win a Ranked online match
3.5%


Supremest Commander

Complete all three campaigns on 'Hard' difficulty
1.3%


Sightseer

Win a skirmish match on every multiplayer map
1.2%


Survivalist

0.7%


Bot Lord

0.6%


Supreme Online Commander

Win 25 Ranked online matches
0.5%


Completist

Complete all hidden campaign objectives
0.4%