Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Supreme Commander 2

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 47
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
57.6%

Communication Breakdown

53.9%

Cakewalk

Win a skirmish match against any AI opponent
49.5%

Second Target

44.1%

Deep Freeze

40.8%

Fatboy Parade

40.2%

Luddite

Win a skirmish match without building any Experimentals
40.1%

Good Game

Win a skirmish match against all AI opponents
37.2%

Nuclear Strike

35.7%

Start Here

Complete both parts of the tutorial
35.3%

Rodgers is Relieved

32.2%

Barge Ahead

32.0%

Internet Commander

Win an online match
30.8%

Dating

Play 10 skirmish matches with one faction
30.0%

Replayer

Improve your score on any operation
29.8%

Alarming

28.1%

Prison Break

27.3%

Hole in the Ground

26.8%

Gorged

26.3%

Friends

Win a co-op match vs AI
25.6%

Reunited

25.5%

Sampling

Win a skirmish match with each faction
23.3%

Downloading

23.0%

Masster

Extract 1,000,000 mass
22.5%

Bugs in the System

22.4%

Sharp Shooter

Destroy 10,000 units
22.0%

Score Hoarder

Get a complete campaign score over 150,000
21.8%

Animal Magnetism

20.9%

Class Reunion

20.3%

Well Stocked

17.4%

Master Builder

Build 10,000 units
16.6%

Terra Firma

16.4%

Easy Going

Complete all three campaigns on 'Easy' difficulty
16.3%

Time Cruncher

Play the game for over 24 hours in total
15.9%

Committed Relationship

Play 25 skirmish matches with one faction
14.3%

Rushin' Front

Win a skirmish match in less than five minutes
11.9%

Survivor

11.2%

To the Victor…

Win 25 skirmish matches
10.9%

A Winner is You

Complete all three campaigns 'Normal' difficulty
8.0%

Good Friends

Win 10 co-op matches vs AI
3.6%

Knows it All

Complete all primary and secondary campaign objectives
3.2%

Ranker

Win a Ranked online match
1.4%

Supremest Commander

Complete all three campaigns on 'Hard' difficulty
1.3%

Sightseer

Win a skirmish match on every multiplayer map
0.9%

Survivalist

0.7%

Bot Lord

0.6%

Supreme Online Commander

Win 25 Ranked online matches
0.6%

Completist

Complete all hidden campaign objectives