สถิติการเล่นเกมโดยรวม

Superbrothers: Sword & Sworcery EP

รางวัลความสำเร็จรวม
 
% จากผู้เล่น
ทั้งหมด
รางวัลความสำเร็จทั้งหมด: 14
คุณต้องล็อกอินเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับของคุณ

We Got the Megatome

Retrieve the burdensome book of sinister sworcery from the darkness beneath Mingi Taw.
53.1%


The Ballad of the Space Babies

Summon a slumbering sylvan sprite & send it skyward.
28.2%


The Mushroom Kingdom

Experience the strange insight offered by a divinatory mushroom.
24.9%


The Gold Trigon

Tame the cosmic geometry of The Gold Trigon in a sunlit meadow where angry bird sculptures loom.
19.7%


The Grizzled Boor

Feel free to take this opportunity to secretly self-identify as a principled, loving individual or a violent psychopath.
9.5%


The Dark Moon Trigon

Despite everything, tame the Dark Moon Trigon in a rain-soaked forest during a storm of thunder & lightning.
9.3%


The Bright Moon Trigon

Be awesome, get the Bright Moon Trigon from beneath an impossible island in the centre of a placid lake.
9.1%


The Moon Grotto

Use the Grizzled Boor's key to open the locked door to you-know-where.
8.9%


Assemble the Trigon Trifecta

Complete the three trigons in The Dark Moon Rock Show.
8.4%


Now We Are Cosmic Friends Forever

Upload the Megatome at the summit of Mingi Taw & complete the Scythian's woeful errand.
7.5%


#honest

Complete the Scythian's woeful errand without cheating.
6.8%


#moar

It has been said that something lurks within the White Stag of Scythia, wherever/whenever/whatever that might be.
2.8%


Cheating Cheater

Adjust your computer's date/time settings to access other moon phases & thus feel profound shame.
2.5%


Monster Hunter

Find & somehow slay at least 7 lagomorphs, you jerk.
2.4%