Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Super Splatters

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 23
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας

Clever Shot

Generate 5 different stunts with a single splatter
44.0%


1,000 Fireworks

Explode 1,000 fireworks pods
39.7%


You are a talent!

Finish all the "Easy" events in the game
37.2%


Death from above

Do 200 Air-Strikes
20.3%


500 Stunts

Reach a total of 500 stunts
20.2%


Master of Versatility

Achieve 8 different stunts in a single level
15.0%


Fire in the hole

Throw fireworks pods off the stage
11.0%


Sui-Splatter

Throw a splatter off the stage
10.1%


Genius Spark

Generate 9 stunts with a single splatter
7.8%


Superman

Have your splatter change color while in mid air
7.4%


Splatters Uprising

5.3%


Slider Pro

Do 5 slides with a single splatter
3.5%


Trophy Box

Get any 30 trophies
3.2%


Beat the Master

Do more stunts than the 3-star rating of a hard "Master Shots" event
3.1%


Combo Nator

Finish 10 "Combo Rush" events
2.1%


10,000 Fireworks

Explode 10,000 fireworks pods
1.8%


Chain's Addiction

Chain a single combo through an entire hard "Combo Rush" event
1.8%


The Mammoth Tamer

Get 20 Mammoth explosions overall
1.2%


Hard Ball

Finish 10 Hard "Master Shot" events
0.9%


5000 Stunts

Reach a total of 5,000 stunts
0.9%


Zen Master

Achieve 3-star rating for 10 "Master Shots" events
0.8%


First Pass

Achieve at least 1 star in all events
0.4%


The Billionaire

Get 1,000,000,000 views overall
0.3%