Παγκόσμια στατιστικά παιχνιδιού

Super Splatters

Παγκόσμια επιτεύγματα
 
% από όλους τους
παίκτες
Συνολικά επιτεύγματα: 23
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
17.0%

Clever Shot

Generate 5 different stunts with a single splatter
14.3%

1,000 Fireworks

Explode 1,000 fireworks pods
13.8%

You are a talent!

Finish all the "Easy" events in the game
7.0%

500 Stunts

Reach a total of 500 stunts
6.2%

Death from above

Do 200 Air-Strikes
4.5%

Master of Versatility

Achieve 8 different stunts in a single level
3.5%

Fire in the hole

Throw fireworks pods off the stage
3.1%

Sui-Splatter

Throw a splatter off the stage
2.6%

Superman

Have your splatter change color while in mid air
2.2%

Genius Spark

Generate 9 stunts with a single splatter
1.9%

Splatters Uprising

1.2%

Slider Pro

Do 5 slides with a single splatter
1.1%

Beat the Master

Do more stunts than the 3-star rating of a hard "Master Shots" event
1.1%

Trophy Box

Get any 30 trophies
0.8%

Combo Nator

Finish 10 "Combo Rush" events
0.7%

10,000 Fireworks

Explode 10,000 fireworks pods
0.7%

Chain's Addiction

Chain a single combo through an entire hard "Combo Rush" event
0.6%

The Mammoth Tamer

Get 20 Mammoth explosions overall
0.5%

Zen Master

Achieve 3-star rating for 10 "Master Shots" events
0.5%

5000 Stunts

Reach a total of 5,000 stunts
0.5%

Hard Ball

Finish 10 Hard "Master Shot" events
0.4%

First Pass

Achieve at least 1 star in all events
0.4%

The Billionaire

Get 1,000,000,000 views overall